Specializace:

  • konzervování a restaurování skla, keramiky a porcelánu

Vzdělání:

  • Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie konzervování – restaurování
  • Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické technologie, obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Členství v odborných společnostech:

  • Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

  • KOZÁKOVÁ R.: Restaurování vitráže s motivem upálení mistra Jana Husa. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 135.
  • KOZÁKOVÁ R., FROLÍK J.: Sklo z Chrudimi – Hradební ulice. In: Historické sklo: sborník pro dějiny skla. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2011, s. 75–90.
  • KOZÁKOVÁ R.: Skleněné korálky – průzkum a konzervace. In: Muzea, památky a konzervace 2011, Sborník příspěvků z konference. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 51–54.
  • KOZÁKOVÁ, R., KLIKAROVÁ L., FROLÍK J.: Bohatý soubor skla v Chrudimi – Hradební ulici. In: Chrudimský vlastivědný sborník. Regionální muzeum v Chrudimi, č. 14, 2010, s. 129–166.
  • ROHANOVÁ D., HRADECKÁ H., KOZÁKOVÁ R.: Koroze skla a zacházení s archeologickým sklem. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Archeologický ústav SAV, č. 46, 2009, s. 163–169.