Vědecké zaměření:

 • studium historické knižní vazby

Vzdělání:

 • 2006 – 2010 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
 • 2010 – 2012 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Restaurování děl písemné kultury

Předchozí působení:

 • Národní knihovna ČR, restaurátor

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2011, Niedersaechsische Staats- und Universitaetsbibliothek, Goettingen, Německo: pracovní stáž v restaurátorské dílně;  2012, Moulin du Verger, Angouleme, Francie: výroba ručního pokryvového papíru a měkké papírové vazby pod vedením Ch. Clarksona a J. Brejouxe.

Výstavy a muzejní práce:

 • 15. 9. – 2. 10. 2017: J. Tvrzníková, K. Křenek – RKZ: Rukopisy královédvorský a zelenohorský (v rámci výstavy Fenomén Masaryk)

Pedagogická činnost:

 • oponentní posudky bakalářských prací vzniklých na Fakultě restaurování pardubické univerzity a účast na obhajobách

Publikační činnost (výběr):

 • KŘENEK, Karel. Měkká vazba se hřbetní výztuhou a její možné využití pro konzervační účely. Sborník referátů, XV. seminář restaurátorů a historiků Olomouc 2012, Praha, 2015, s. 111–124. KŘENEK, Karel. Měkké vazby se hřbetní výztuhou ve sbírkách Národní knihovny ČR. Olomouc, 2013, s. 70–76.  
 • OHLÍDALOVÁ, Martina – KŘENEK, Karel – TVRZNÍKOVÁ, Jana – PECH, Michal – ŠEFCŮ, Radka. The Effect of Previous Material Research into the Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora on their Current State. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2, s. 5–19.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Care and Conservation of Manuscripts 17. 11. – 13. 4. 2018, Kodaň (Karel Křenek & Jana Tvrzníková: RKZ: The Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts)

Ostatní odborné aktivity:

 • výroba ručního papíru pro restaurátorské účely. Restaurátorská licence MKČR.