Vědecké zaměření:

  • Organologie

Vzdělání:

  • Střední průmyslová škola výroby hudebních nástrojů, Kraslice / Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Praha

Předchozí působení:

  • Národní technické muzeum v Praze – kurátor strojírenských sbírek (2005–2011)
  • Ekotechnické museum o.p.s – dobrovolník, průvodce (2003–2010)

Publikační činnost (výběr):

  • KOTAŠOVÁ, Daniela, BERDYCHOVÁ, Tereza, KŘÍŽENECKÝ, Jan. Hudební sbírka Ondřeje Horníka, II. díl, hudební nástroje. Praha: Národní muzeum, 2012. 215 s., Editio monographica Musei nationalis Pragae ; Num. 14/2. ISBN 978-80-7036-362-1. 
  • Kolektiv autorů. Dějepis 8. Plzeň: Fraus, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7238-561-4; (kapitola Průmyslová revoluce) 
  • Kolektiv autorů. Dějepis 8. Příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7489-303-2. (kapitola Průmyslová revoluce)