• sbírka grafiky
 • sbírka fotografie
 • sbírky skla, keramiky a porcelánu
 • sbírka historických lékáren

Vědecké zaměření:

 • české a středoevropské výtvarné umění (zj. malířství a grafika) a umělecké řemeslo raného novověku 16.–18. století
 • počátky historické fotografie (daguerrotypie a příbuzné techniky)

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, FF, Teorie a dějiny výtvarných umění
  diplomová práce: Život a dílo dvorního malíře F. A. Müllera (1693–1753) (2008)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 2012–2015 spoluřešitelka projektu „Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (program NAKI, č. DF12P01OVV038, garant: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)

Výstavy a muzejní práce (výběrově):

a) autorské výstavní projekty NM

 • The Story of Bohemian Glass (National Museum of Korea v Soulu, 2015), pořádáno ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze
  (hlavní autorka, kurátorka a komisařka výstavy, editorka výstavního katalogu)

b) spolupráce na výstavních projektech NM

 • výstavní cykly Monarchie – Krmě, jídlo, žrádlo; Dětský svět; Jak se žilo za císaře Pána; Člověk ve fotografii (letohrádek Kinských a Nová budova, 2012–2013); Peníze (Nová budova, 2013–2014); Smrt (Historická i Nová budova, 2014–2016)
 • putovní panelová výstava České hrady a zámky (Indie – Dillí, Léh, Kalkata, Mumbai; Bhútán; Nepál – Káthmándú; svazový stát Goa – Panadží (Panajim); Afgánistán – Kábul, Báburské zahrady (2013–2015)
 • Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (Nová budova, 2015); Komu asi patřila. Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé (České muzeum hudby, 2015–2016)
 • Když císař umírá (České muzeum hudby, 2016–2017)
  (kurátorka – s Petrem Přibylem – a spolueditorka výstavního katalogu)

c) spolupráce na výstavních projektech jiných institucí

 • Sedm věží. Karel IV. očima akademiků (1316–2016) (AVČR, 2016); Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918 (Stará radnice, Ostrov nad Ohří, 2016–2017)

Výběrová bibliografie (chronologicky):

 • Jana Kunešová, Architekt a stavitel Alois Daut(h) ze Žatce. Kunešová, Jana, in: Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče 67, č. 4, 2007, s. 333–335.
 • Jana Kunešová – Martin Mádl, Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech, in: Památky jižních Čech 2, České Budějovice 2009, s. 87–120.
 • Jana Kunešová, heslo: Okenní terč s motivem pelikána, in: Jan Pánek (ed.), Rožmberkové;. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, kat. č. XIII.6, s. 265.
 • Jana Kunešová, Mezinárodní vědecká konference Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, č. 1, 2011, s. 26–27.
 • Jana Kunešová, Porcelán, in: Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904): neklidný osud talentovaného muže [kat. výst., Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Zámecká galerie, Kroměříž, 31. května–30. září 2012], Olomouc 2012, s. 141–145.
 • Jana Kunešová, The Painting Decoration of the Jesuit Residence and the Church of St. Francis Xavier in Opařany: Contribution to the Iconography of the Saint in Baroque Ceiling Painting in Bohemia, in: Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích, Olomouc 2014, s. 108–123.
 • Romana Kozáková – Michela Knížová – Jana Kunešová – Zuzana Zlámalová Cílová, Šárka Msallamová, Restaurování vitráže s motivem upálení mistra Jana Husa – ukázka komplexního přístupu, Sklář a keramik, roč. 64, č. 11–12, 2014, s. 257–262.
 • Michaela Knězů Knížová, Romana Kozáková, Martin Fořt, Jana Kunešová, Restaurování vitráže s motivem apoštola z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici, in: Fórum pro konzervátory-restaurátory: Konference konzervátorů-restaurátorů, Brno 2015, s. 47–53.
 • Milan Hlaveš, Jana Kunešová (eds.), The Story of Bohemian Glass (exhibition catalogue), Seoul 2015, 255 s.
 • Jana Kunešová, [6 katalogových hesel], in: Martin Musílek a kol., Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, Praha 2015, s. 48–49, č. kat. II.3, s. 80–81, č. kat. IV.2., s. 84–85, č. kat. IV.5, s. 86–87, č. kat. IV.6, s. 88–89, č. kat. IV.7, s. 120–121, č. kat. V.5. 
 • Karel Nesměrák – Jana Kunešová, Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část I., Klášterní lékárna, in: Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, roč. 64, č. 3, 2015, s. 79–94.
 • Karel Nesměrák – Jana Kunešová, Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část II., Kapucínský balzám (Balsamum capucinorum), in: Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, roč. 64, č. 3, 2015, s. 95–99.
 • Jana Kunešová, heslo Vitráž s výjevem upálení mistra Jana Husa a osmi šlechtickými erby, in: Jan Vybíral (ed.), Jan Hus 1415–2015, Praha 2015, č. kat. G6.5.22, s. 268–269, obr.
 • Jana Kunešová, Petr Přibyl (eds.), Když císař umírá (katalog výstavy), Národní muzeum, Praha 2016, 143 s.
 • Jana Kunešová, [11 katalogových hesel], in: Martin Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) (katalog výstavy), Praha 2018, s. 55, č. kat. II.1.1, s. 57–58, č. kat. II.1.3, s. 80–84, č. kat. II.2.1–II.2.5, s. 169–171, č. kat. IV.4.5–IV.4.7, s. 179, č. kat. V.2.
 • Karel Nesměrák, Karel Kudláček, Martin Štícha, Václav Červený, Jana Kunešová, Ilkay Yildiz, HPLC–MS analysis of ipecacuanha alkaloids in pharmaceutical relics from eighteenth century, in: Monatshefte fur Chemie – Chemical Monthly 149, Nr. 9, 2018, s. 1535–1542.
 • Karel Nesměrák, Karel Kudláček, Martin Štícha, Petr Kozlík, Václav Červený, Jana Kunešová, Degradation of the opium alkaloids in pharmaceutical relics from the 18th century, in: Monatshefte fur Chemie – Chemical Monthly 150, Nr. 9, 2019, s. 1593–1602.