Vědecké zaměření:

 • paleobotanika mesozoika, taxonomie gymnosperm a angiosperm, nomenklatura fosilních rostlin, paleoekologie středoevropské křídy

Vzdělání a kvalifikace:

 • 1982–1988: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, obor: základní a ložisková geologie
 • 1998: CSc. v Geologickém ústavu AVČR; název kandidátské práce: „Cuticle analysis of gymnosperms of the Bohemian Cenomanian“
 • 1999–2000: Postdoktorandské studium na Open University, Velká Británie
 • 2017–2018: habilitace na Přírodovědecké fakultě UK, název habilitační práce: “Late Cretaceous Floras in Central Europe and their palaeoenvironment”

Předchozí působení:

 • 1987–2003: kurátor v paleontologickém oddělení Národního muzea
 • 2003–2004: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
 • 2005–2007: vědecký tajemník Národního muzea
 • 2008–doposud: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea

Členství v profesních organizacích:

 • Česká botanická společnost
 • International Organisation of Palaeobotany
 • Botanical Society of America
 • International Association of Plant Taxonomy
 • International Association of Wood Anatomy
 • Asociación paleontológica Argentina

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2007–2010: Revision of the flora of the South Bohemian Creataceous Basins – DE 07P04OMG005 (spoluřešitel Z. Váchová, NM, PřFUK)
 • 2007–2010: Investigation of flowers and inflorescences of Cretaceous plants – I AA ---
 • 2009–2012: BHL–Europe (EU – eContenPlus)
 • 2009–2012: 4D4Life (EU – Sixth Framework Programme)
 • 2013–2014: Idzików Cretaceous Flora (Polish Grant Agency)
 • 2013–2016: Ecological signals (Volkswagen Stiftung)
 • 20013–2017: Synthesys 3 (EU – Seventh Framework Programme)
 • 2015–2017: Amberia (Spanish Grant Agency)
 • 2015–2017: Non–destructive methods as a tool for studies on diversity of Cretaceous fossil plants – GAČR 15-04987S
 • 2017–2019: The oldest vascular plants and palynomorphs from Silurian and early Devonian of Barrandian, Czech republic. GA ČR. 17-03207S (spoluřešitel).

Muzejní práce a výstavy:

 • 1998: Kašpar Marie hrabě Sternberg – přírodovědec a zakladatel Národního muzea (garant výstavy)
 • 2006: Pohlednice z karbonských pralesů (spoluautor výstavy)
 • 2008: České vesnice v Banátu (spoluautor výstavy)
 • 2010: Příběh planety Země (spoluautor výstavy)
 • 2015: Jak se bude jmenovat? (hlavní autor)

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Paleoekologie (část), Paleoekologie rostlin, Taxonomie a nomenklatura v paleontologii, Paleobotanika (část).
 • Vedoucí bakalářských (3), diplomových (3) a disertačních prací (3), konzultant (3) na PřF UK.
 • Universita Palackého Olomouc – konzultant diplomové práce Josefa Greguše.

Ostatní aktivity v oboru:

 • 1991–2015: vedoucí redaktor Sborníku NM, řada B
 • 2016–doposud: vedoucí redaktor časopisu Fossil Imprint
 • 2010–doposud: člen redakční rady časopisu Acta Palaeobotanica.
 • 2000–2006 a 2015–doposud: člen podoborové komise Vědy o Zemi GAČR
 • 2003–2006, 2008–2018: člen přírodovědecké sekce vědecké rady NM
 • 2006–doposud: člen Rady národních geoparků
 • 2012–doposud: člen nomenklatorické komise fosilních rostlin při IAPT

Seznam vybraných publikací:

 • Kvaček, J. 2000. Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe) – Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 51–78.
 • Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. – a new Eucommiidites – bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22, 695–704.
 • Kvaček, J., Eklund, H. 2003. A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Internationl Journal of Plant Sciences 164, 6: 1021–1039.
 • Kvaček, J. and Herman, A.B. 2004. Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. – Review of Palaeobotany and Palynology 128, 323–353.
 • Kvaček, J., H. Falcon–Lang, J. Dašková 2005. A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole–plant reconstruction. American Journal of Botany, 92(12): 1958–1969
 • Kvaček, J., Dašková, J., Pátová, R., 2006. A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 140: 51–60.
 • Kvaček, J., Dašková, J. 2010. Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. – Rev. Palaeobot. Palynol. 158: 308–318.
 • Kvaček, J., Friis, E. M. 2010. Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate–reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Grana, 49: 115–127.
 • Kvaček, J., Gomez, B., Zetter, R., 2012. The early angiosperm Pseudoasterophyllites cretaceus from Albian–Cenomanian of Czech Republic and France revisited. Acta Palaeontologica Polonica, 57 (2): 437–443.
 • Feild, T.S., Brodribb, TJ., Iglesias, A., Chatelet, D.S., Baresch, A., Upchurch, Jr., G.R., Gomez, B., Mohr, B.A.R., Coiffard, C, Kvaček, J., Jaramillo, C., 2011. Fossil evidence for Cretaceous escalation in angiosperm leaf vein evolution, PNAS, 108(20): 8363–8366.
 • Kvaček, J. 2013. Pinus landsbergensis sp. nov., new pine from the Cenomanian of the Czech Republic Bulletin of Geosciences, 88(4):829–836.
 • Kvaček, J., Smith, S. 2015. Orontiophyllum, a new genus for foliage of fossil Orontioideae (Araceae) from the Cretaceous of central Europe. Botanical Journal of the Linnean Society, 178, 489–500.
 • Kvaček, J. 2015. Elatocladus velenovskyi nom. nov., a characteristic conifer of the Bohemian Cretaceous Basin. – Palaeontographica Abteilung B, 292(1–3):79–93.
 • Kvaček, J., Halamski, A.D., Svobodová, M., Durska, E., 2015. Coniacian flora of the Sudetes (south–western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 436, 178–187.1
 • Kvaček, J., Smith, S., 2015. Orontiophyllum, a new genus for foliage of fossil Orontioideae (Araceae) from the Cretaceous of central Europe, Botanical Journal of the Linnean Society, 178, 3, 489– 500.
 • Kvaček, J., Vodrážka, r., 2016. Late Cretaceous flora of the Hidden Lake Formation, James Ross Island (Antarctica), its biostratigraphy and palaeoecological implications, Cretaceous Research, 56, 183– 201.
 • Kvaček, J., Doyle, J., Endress, P. Daviero-Gomez, V., Gomez, B., Tekleva, M., 2016. Pseudoasterophyllites cretaceus from the Cenomanian (Cretaceous) of the Czech Republic – a possible link between Chloranthaceae and Ceratophyllum, Taxon, 65, 6, 1345–1373.
 • Karch, J,. Dudák, J., Žemlička, J., Vavřík, D., Kumpová, I., Kvaček, J., Heřmanová, Z., Šoltés, J., Viererbl, L., Morgano, M., Kaestner, A., Trtík, P., 2017. X-ray micro-CT and neutron CT as complementary imaging tools for non-destructive 3D imaging of rare silicified fossil plants. Journal of Instrumentation, 12, 12, C012004.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • XVIII International Botanical Congress Vienna 2005, 7th EPPC Prague 2006, IOPC- VIII Bonn 2008, 8th EPPC Budapest 2010, IOPC-IX Tokyo 2012, 9th EPPC Padova 2014, IOPC-X Salvador, Brasil 2016, XIX International Botanical Congress Shenzen, China 2017, 10th EPPC Dublin 2018