Vědecké zaměření: 

 • paleobotanika mesozoika, paleozoika, taxonomie gymnosperm a angiosperm, nomenklatura fosilních rostlin, paleoekologie

Vzdělání a kvalifikace:

 • 1982–1988: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, obor: základní a ložisková geologie
 • 1998: CSc. v Geologickém ústavu AVČR; název kandidátské práce: „Cuticle analysis of gymnosperms of the Bohemian Cenomanian“
 • 1999–2000: Postdoktorandské studium na Open University, Velká Británie
 • 2017: habilitace na Přírodovědecké fakultě UK, název habilitační práce: “Late Cretaceous Floras in Central Europe and their palaeoenvironment”
 • 2022: titul Doktor věd na Geologickém ústavu AVČR, název these: Studium diverzity křídových rostlin na základě anatomie jejich reproduktivních struktur

Předchozí působení:

 • 1987–2003: kurátor v paleontologickém oddělení Národního muzea
 • 2003–2004: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea
 • 2005–2007: vědecký tajemník Národního muzea
 • 2008–doposud: vedoucí paleontologického oddělení Národního muzea

Členství v profesních organizacích:

 • Česká botanická společnost
 • International Organisation of Palaeobotany
 • Botanical Society of America
 • International Association of Plant Taxonomy
 • International Association of Wood Anatomy
 • Asociación paleontológica Argentina

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2007–2010: Investigation of flowers and inflorescences of Cretaceous plants – IAA 304070701
 • 2009–2012: BHL–Europe (EU – eContenPlus)
 • 2009–2012: 4D4Life (EU – Sixth Framework Programme)
 • 2013–2014: Idzików Cretaceous Flora (Polish Grant Agency)
 • 2013–2016: Ecological signals (Volkswagen Stiftung)
 • 20013–2017: Synthesys 3 (EU – Seventh Framework Programme)
 • 2015–2017: Amberia (Spanish Grant Agency)
 • 2015–2017: Non–destructive methods as a tool for studies on diversity of Cretaceous fossil plants – GAČR 15-04987S
 • 2017–2019: The oldest vascular plants and palynomorphs from Silurian and early Devonian of Barrandian, Czech republic. GA ČR. 17-03207S (spoluřešitel)
 • 2020-2022: Palaeoecology of early angiosperms during mid-Cretaceous, case study of material from Iberian Peninsula and central Europe GA ČR. 20-06134S
 • 2021–2023: Environmental control on the rise and fall of the earliest land plant assemblages of Silurian volcanic islands of the Prague Basin (Czech Republic) GA ČR. 21-10799S (spoluřešitel)
 • 2023–2025: mezinárodní projekt GAČR – č. 23-05142K - The Late Cretaceous Flora of South Bohemia (spolupráce s Vídeňskou univerzitou)

Muzejní práce a výstavy:

 • 1998: Kašpar Marie hrabě Sternberg – přírodovědec a zakladatel Národního muzea (garant výstavy)
 • 2006: Pohlednice z karbonských pralesů (spoluautor výstavy)
 • 2008: České vesnice v Banátu (spoluautor výstavy)
 • 2010: Příběh planety Země (spoluautor výstavy)
 • 2015: Jak se bude jmenovat? (hlavní autor)

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Paleoekologie (část), Paleoekologie rostlin, Taxonomie a nomenklatura v paleontologii, Paleobotanika (část).
 • Vedoucí bakalářských (3), diplomových (3) a disertačních prací (3), konzultant (3) na PřF UK.

 

Ostatní aktivity v oboru:

 • 2016–doposud: vedoucí redaktor časopisu Fossil Imprint
 • 2010–doposud: člen redakční rady časopisu Acta Palaeobotanica
 • 2000–2006 a 2015–2017, 2021–doposud: člen podoborové komise Vědy o Zemi GAČR
 • 2006–doposud: člen Rady národních geoparků
 • 2005–doposud: zástupce ČR v evropském konsorciu CETAF
 • 2012–doposud: člen nomenklatorické komise fosilních rostlin při IAPT
 • 2021–doposud: tajemník International Association of Botanical and Mycological Societies (IABMS)

Seznam vybraných publikací:

 • Kvaček, J. 2000. Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe) – Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 51–78.
 • Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. – a new Eucommiidites – bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22, 695–704.
 • Kvaček, J., Eklund, H. 2003. A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Internationl Journal of Plant Sciences 164, 6: 1021–1039.
 • Kvaček, J. and Herman, A.B. 2004. Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. – Review of Palaeobotany and Palynology 128, 323–353.
 • Kvaček, J., H. Falcon–Lang, J. Dašková 2005. A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole–plant reconstruction. American Journal of Botany, 92(12): 1958–1969
 • Kvaček, J., Dašková, J., Pátová, R., 2006. A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 140: 51–60.
 • Kvaček, J., Dašková, J. 2010. Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. – Rev. Palaeobot. Palynol. 158: 308–318.
 • Kvaček, J., Friis, E. M. 2010. Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate–reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Grana, 49: 115–127.
 • Kvaček, J., Gomez, B., Zetter, R., 2012. The early angiosperm Pseudoasterophyllites cretaceus from Albian–Cenomanian of Czech Republic and France revisited. Acta Palaeontologica Polonica, 57 (2): 437–443.
 • Feild, T.S., Brodribb, TJ., Iglesias, A., Chatelet, D.S., Baresch, A., Upchurch, Jr., G.R., Gomez, B., Mohr, B.A.R., Coiffard, C, Kvaček, J., Jaramillo, C., 2011. Fossil evidence for Cretaceous escalation in angiosperm leaf vein evolution, PNAS, 108(20): 8363–8366.
 • Kvaček, J. 2013. Pinus landsbergensis sp. nov., new pine from the Cenomanian of the Czech Republic Bulletin of Geosciences, 88(4):829–836.
 • Kvaček, J., Smith, S. 2015. Orontiophyllum, a new genus for foliage of fossil Orontioideae (Araceae) from the Cretaceous of central Europe. Botanical Journal of the Linnean Society, 178, 489–500.
 • Kvaček, J. 2015. Elatocladus velenovskyi nom. nov., a characteristic conifer of the Bohemian Cretaceous Basin. – Palaeontographica Abteilung B, 292(1–3):79–93.
 • Kvaček, J., Halamski, A.D., Svobodová, M., Durska, E., 2015. Coniacian flora of the Sudetes (south–western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 436, 178–187.1
 • Kvaček, J., Smith, S., 2015. Orontiophyllum, a new genus for foliage of fossil Orontioideae (Araceae) from the Cretaceous of central Europe, Botanical Journal of the Linnean Society, 178, 3, 489– 500.
 • Kvaček, J., Vodrážka, r., 2016. Late Cretaceous flora of the Hidden Lake Formation, James Ross Island (Antarctica), its biostratigraphy and palaeoecological implications, Cretaceous Research, 56, 183– 201.
 • Kvaček, J., Doyle, J., Endress, P. Daviero-Gomez, V., Gomez, B., Tekleva, M., 2016. Pseudoasterophyllites cretaceus from the Cenomanian (Cretaceous) of the Czech Republic – a possible link between Chloranthaceae and Ceratophyllum, Taxon, 65, 6, 1345–1373.
 • Traiser, C., Roth-Nebelsick, A., Grein, M., Kovar-Eder, J., Kunzmann, L., Moraweck, K., Lange, J., Kvaček, J., Neinhuis, C., Folie, A., De Franceschi, D., Kroh, A., Prestianni, C., Poschmann, M., Wuttke, M. 2018. MORPHYLL: A database of fossil leaves and their morphological traits. Palaeontologia Electronica, 21.1.1T: 1–17.
 • Halamski, A.T., Kvaček, J., Svobodová, M. 2018. Fossil mega- and microflora from the Březno Beds s.s. (Bohemian Cretaceous Basin, Coniacian). Review of Palaeobotany and Palynology, 253:123–138.
 • Libertín, M., Kvaček, J., Bek, J., Žárský, V., Štorch, P. 2018. Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous. Nature Plants, 4: 269–271.
 • Kvaček, J., Barron, E., Heřmanová, Z., Mendes, M.M., Karch, J., Žemlička, J., Dudák, J. 2018. Araucarian conifer from late Albian amber of northern Spain. Special Papers in Palaeontology, 4: 643–656.
 • Kvaček, J., Heřmanová, Z., Bruthansová, J., Karch, J., Žemlička, J., Dudák, J. 2018. Stutzeliastrobus bohemicus comb. nov. – basal Cupressaceae conifer from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe. Fossil Imprint, 74, 179–188.
 • Libertín, M., Kvaček, J., Bek, J., Štorch, P. 2018. Plant Diversity of The Mid Silurian (Lower Wenlock, Sheinwoodian) Terrestrial Vegetation Preserved in Marine Sediments from The Barrandian Area, The Czech Republic. Fossil Imprint, 74: 327–333.
 • Keklikoglou, K., Faulwetter, S., Chatzinikolaou, E., Wils, P., Brecko, J., Kvaček, J., Metscher, B., Arvanitidis, C. 2019. Micro-computed tomography for natural history specimens: a handbook of best practice protocols. European Journal of Taxonomy, 522:  1–55.
 • Moraweck, K., Grein, M., Konrad, W., Kovar-Eder, J., Kvaček, J., Neinhuis, C., Roth-Nebelsick, A., Traiser, C., Kunzmann, L. 2019. Leaf traits of long-ranging Paleogene species and their relationship with depositional facies, climate and atmospheric CO 2 level. Palaeontographica Abteilung B, 298: 93–172.
 • Kvaček, J., Yilmaz, Olmer, I., Hosgor, I., Mendes, M.M. 2019. New Araucarian Conifer from the Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) of Southeastern Turkey. International Journal of Sciences, 180: 597–606.
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Halamski, A.T., Zahajská, P., Šilar, J. 2019. Reinterpretation of fossil reproductive structures Zlivifructus microtriasseris (Normapolles complex, Fagales) from the Czech and Polish Late Cretaceous. Review of Palaeobotany and Palynology, 268: 88–94.
 • Mendes M.M., Kvaček, J. 2020. Friisia lusitanica gen. et sp. nov., a new podocarpaceous ovuliferous cone from the Lower Cretaceous of Lusitanian Basin, western Portugal. Cretaceous Research, 108: 104352.
 • Pawlik Ł., Buma, B., Šamonil, P., Kvaček, J., Gałązka, A., Kohout, P, Malik, I.. 2020. Impact of trees and forests on the Devonian landscape and weathering processes with implications to the global Earth's system properties - A critical review. Science Reviews, 205: 103200.
 • Kvaček, J., Coiffard, C., Gandolfo, M., Herman, A.B., Legrand, J., Mendes, M.M., Nishida, H., Ge, S., Wang, H. 2020. When and Why Nature Gained Angiosperms. In: E. Martinetto et al. (eds.), Nature through Time, Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment, 129–158.
 • Halamski, A.T., Kvaček, J., Svobodová, M., Durska, E., Heřmanová, Z. 2020. Late Cretaceous mega-, meso-, and microfloras from Lower Silesia. Acta Palaeontologica Polonica 65(4):811–878.
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Dašková, J., Halamski, A.T. 2020. Plant reproductive structures and other mesofossils from Coniacian/Santonian of Lower Silesia, Poland. Palaeontologia Electronica 23(3):a60.
 • Kvaček, J., Kvaček, Z. 2020. Proposal to conserve the name Aspleniopteris difformis (Comptonia difformis) against Phyllites comptoniifolius (fossil Myricaceae). Taxon 69(5):1124.
 • Kvaček, J., Mendes, M.M. 2020. Callialastrobus sousai gen. et sp. nov., a new araucariaceous pollen cone from the Early Cretaceous of Catefica (Lusitanian Basin, western Portugal) bearing Callialasporites and Araucariacites pollen. Review of Palaeobotany and Palynology, 283(104313):1-9
 • Mcloughlin, S., Halamski, A.T., Mays, C., Kvaček, J. 2021. Neutron tomography, fluorescence and transmitted light microscopy reveal new insect damage, fungi and plant organ associations in the Late Cretaceous floras of Sweden, GFF, 143(2-3): 248–276.
 • Tekleva, M., Mendes, M.M., Kvaček, J., Endress, P.K., Doyle, J.A. 2021. Morphology, Ultrastructure and Evolutionary Significance of Pollen in a Chloranthaceous Staminate Structure from the Early Cretaceous of Portugal. International Journal of Plant Sciences, 182(9): 817–832.
 • Kvaček, J., Mendes, M.M. 2021. A new Cheirolepidiaceae conifer Watsoniocladus cunhae sp. nov. from the Early Cretaceous (late Aptian–early Albian) of western Portugal. Review of Palaeobotany and Palynology, 295: 104519.
 • Ősi, A., Szabó, M., Tóth, E., Bodor, E., Lobitzer, H., Kvaček, J., Svobodová, M., Szente, I., Wagreich, M., Trabelsi, K. 2021.  A brackish to non-marine aquatic and terrestrial fossil assemblage with vertebrates from the lower Coniacian (Upper Cretaceous) Gosau Group of the Tiefengraben locality near St. Wolfgang im Salzkammergut, Austria. Cretaceous Research, Volume 127: 104938.
 • Kvaček, J. 2021. Proposal to conserve Steinhauera C. Presl fossil Spermatophyta against Steinhauera Göpp. (fossil Monilophyta). Taxon 70(6): 1372–1373.
 • Kvaček, J., Dašková, J., Libertín, M. 2021. Catalogue of plant fossils described in works by Kaspar M. Sternberg. Second revised edition. Sternbergiana, 1: 1–309.
 • Kvaček, J. 2022. New species of Zamites from the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin. Fossil Imprint: 78(2): 425–431.
 • Friis , E. M., Crane P.R, Pedersen K.R., Mendes  M.M., Kvaček, J. 2022. The Early Cretaceous mesofossil flora of Catefica, Portugal: angiosperms. Fossil Imprint, 78(2): 341–424.
 • Libertín, M., Kvaček, J., bek, J., McLoughlin, S. 2022. The early land plant Cooksonia bohemica from the Pridoli, late Silurian, Barrandian area, the Czech Republic, Central Europe. Historical Biology, DOI: 10.1080/08912963.2022.2144286.
 • Kvaček, J., Mendes, M.M. 2022. A new species of the cheirolepidiaceous conifer Pseudofrenelopsis from the Lower Cretaceous of Figueira da Foz Formation, Portugal. Review of Palaeobotany and Palynology, 309(2): 104821.
 • Čepičková, J., Kvaček, J. 2022. Fossil leaves of Cenomanian basal angiosperms from the Peruc-Korycany Formation, Czechia, central Europe. Review of Palaeobotany and Palynology, 309(1): 104802.
 • Tekleva, M., Mendes, M.M., Kvaček, J. 2022. The ultrastructure of in situ araucarian pollen from the male cone Callialastrobus sousai, Lower Cretaceous of Catefica, Lusitanian Basin, western Portugal. Review of Palaeobotany and Palynology, 307:104782.
 • Carrión, J., Kvaček, J., Barrón, E., Gandolfo, A. 2022. Palearctic floras and vegetation of the Cenozoic: A tribute to Zlatko Kvaček. Review of Palaeobotany and Palynology 306(4):104766.
 • Mendes, M.M., Kvaček, J. 2022. Frenelopsis antunesii sp. nov., a new cheirolepidiaceous conifer from the Lower Cretaceous of Figueira da Foz Formation in western Portugal. Review of Palaeobotany and Palynology 300:104643
 • Heřmanová, Z., Čepičková, J., Kvaček, J., von Balthazar, M., Schhönenberger, J. 2022. A multicarpellate fruit from Late Cretaceous sediments of South Bohemia, Czech Republic. Palaeontologia Electronica, 25(1):a5.
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Friis, E.M. 2022. Plant mesofossils from the Late Cretaceous Klikov Formation, the Czech Republic. Fossil Imprint 77(2):256-270.
 • Heřmanová, Z., Kvaček, J., Čepičková, J., von Balthazar, M., Luthardt, L., Schönenberger, J. 2023. Slavicekia gen. nov. - a new member of the Normapolles complex from Late Cretaceous sediments of the Czech Republic. International Journal of Plant Sciences. DOI: 10.1086/724155

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • XVIII International Botanical Congress Vienna 2005, 7th EPPC Prague 2006, IOPC- VIII Bonn 2008, 8th EPPC Budapest 2010, IOPC-IX Tokyo 2012, 9th EPPC Padova 2014, IOPC-X Salvador, Brasil 2016, XIX International Botanical Congress Shenzen, China 2017, 10th EPPC Dublin 2018, 11th EPPC Stockholm 2022.