Vzdělání:

 • 1989 Katedra knihovnictví a vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, rigorózní zkouška v oboru vědecké informace a knihovnictví - přiznán titul doktor filozofie
 • 1982 – 1987 Katedra knihovnictví a vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor vědecké informace a knihovnictví
 • 1976 – 1980 Střední knihovnická škola v Praze

Předchozí působení:

 • 9/1980 – 2/1994 Ústřední knihovna Děkanátu fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy – knihovnice : jmenné a věcné zpracování odborných českých i cizojazyčných publikací (monografie, ročenky, periodika), informační a výpůjční služby ve studovně knihovny

Granty a projekty:

 • 2012 - 2015 NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO : Metodika výzkumu knižních proveniencí zpracování 23 knižních celků z fondu oddělení základní knihovny: - průzkum proveniencí, vytváření hesel a bibliografických záznamů v databázi Provenio - http://opac.nm.cz/search-form - hesla knižních celků do monografie “Ex libris... Ex bibliotheca…“

Publikační činnost (výběr):

 • 2013 KUČEROVÁ, Jarmila a LACHMANOVÁ, Eva. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 67, 2013, č. 3-4, s. 23-28. ISSN 0036-5335.
 • 2015 Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard). Ex libris... Ex bibliotheca… : knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum,
 • 2015. ISBN 978-80-7036-468-0. 2015 LACHMANOVÁ, Eva. Knižní provenience v Oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea. In: Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard) Ex libris... Ex bibliotheca… : knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum,
 • 2015, s.41 – 48. ISBN 978-80-7036-468-0. 2015 ANTONÍN, Luboš a LACHMANOVÁ, Eva. Zednářská knihovna a zednářské tisky Základní knihovny Knihovny Národního muzea označované jako soubor Latomorum. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 60, 2015, č. 3-4, s. 27-33. ISSN 0036-5351.
 • 2015 ANTONÍN, Luboš a LACHMANOVÁ, Eva. Knihovna zednářského spolku a lóže Harmonie. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 60, 2015, č. 3-4, s. 17-26. ISSN 0036-5351.

Ostatní odborné aktivity:

 • 2005 - dosud (od r. 2017 formou individuálního členství) Knihovnická komise při AMG
 • 2005 – dosud účast na pravidelných poradách knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností
 • 2015 – 2017 Komise programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 5) – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR RETROKON