Vědecké zaměření:

 • systematická paleobotanika, rostlinná paleoekologie, tafonomie, studium fertilních orgánů (Sphenopsida) a nejstarších suchozemských rostlin

Vzdělání:

 • 1994–1999: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, bakalářské studium, obor geologie
 • 1999–2001: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, magisterské studium, obor geologie
 • 2002–2010: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, doktorské studium na Ústavu geologie a paleontologie, disertační práce: "Paleoekologie vybraných lokalit Brouskového horizontu"

Předchozí působení:

 • 2001–2003: asistent geologické sbírky – Česká geologická služba, Klárov 3/131, Praha 1 2003
 • 2009–2011:  Pedagog metodolog v projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském Kraji, Operačního programu, Vzdělávání pro konkurence schopnost" (CZ.1.07/1.1.06) s názvem „Příběh planety Země“.

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2006–2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea, DE06P04OMG009 Ministerstvo kultury
 • 2007–2010: Reprodukční orgány a jejich spory z karbonských rostlin uhelných pánví Severní Ameriky, IAA301110701AV0 - Akademie věd České republiky (spoluřešitel)
 • 2012–2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, DF12P01OVV021 Ministerstvo kultury
 • 2012–2015: Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledobé zaznamenané v pánvích Českého masívu, 2015GAP210/12/2053: Grantová agentura České republiky (spoluřešitel)
 • 2017–2019: The oldest vascular plants and palynomorphs from Silurian and early Devonian of Barrandian, Czech republic. GA ČR. 17-03207S (spoluřešitel)

Muzejní práce a výstavy:

 • 2007: Pohlednice z karbonských pralesů (kurátor výstavy)
 • 2008: Dinosauři z Argentiny (spolupráce na výstavě)
 • 2009: Příběh planety Země (900 m2 výstavní plochy, hlavní autor výstavy)

Ostatní aktivity v oboru:

 • Spoluřešitel v mezinárodním projektu IGCP 469. Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins.
 • Popularizace vědy: Popularizační činnost (ČT24, Rádio Leonardo)
 • Přednášky pro veřejnost

Seznam vybraných publikací:

 • Libertín, M. Bek, J. (2004): Huttonia spicata (Sternberg) emend. and its spores, the Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 128, Issues 3–4 , February 2004, Pages 247-261.
 • Libertín, M. Bek, J. Dašková, J. (2005): Two new specimen of Kladnostrobus now gen. and thein spores from the Pensylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian), République Tchéque. – Geobios, Volume 38, January 2004, Pages 467–476.
 • Šimůnek, Z. Libertín, M. (2006): Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic). - Review of Palaeobotany and Palynology, 138, 43–62.
 • Libertín M., Bek J. (2006): Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno - Rakovník Basin of the Czech Republic. – Bulletin of Geosciences, Pages 247-261 Volume 81, Issues 3, Pages 207–213.
 • Opluštil, S. Pšenička P., Libertín M., Šimůnek Z. (2007): Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 143, Pages 107–152.
 • Libertín M., Opluštil S., Pšenička J., Bek J., Sýkorová I. and Dašková J. (2009): Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, Pages 204–233
 • Bek, J., Libertín, M., Drábková, J. (2009): Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 101–115.
 • Bek, J., Libertín, M., Drábková, J. (2009): Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 116–132.
 • Bek, J., Libertín, M., Owens, B., McLean, D., Oliwkiewicz-Miklasińska, M. (2009): The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 159–174.
 • Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J. Edress, N. (2009): A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 175–203.
 • Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J. (2009): Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 204–233.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth , A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J. (2009): A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 234–274.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., (2009): Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). – Palaios, 24: 726–746.
 • Bek, J., Libertín, M. (2010): In situ reticulate sphenophyllalean spores, Pennsylvanian (Bolsovian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 159, 56–61.
 • Meng-xiao, Y., Libertin, M., Bek, J., Wang, J. (2013): Morphological reconstruction and ecological habit of Sphenophyllum angustifolium (Germar) Gooepert from Early Permian of Wuda, Inner Mongolia. Acta palaeontologica Sinica 52, 467–483.
 • Libertín, M., Bek, J., Drábková, J. (2014): New sphenophyllaleans from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology 200, 196–210.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Wang, J., Feng, Z., Libertin, M., Šimůnek, Z., Bureš, J., Drábková, J. (2014): T0 peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 89, 773–818.
 • Opluštil, S., Šimůnek, Z., Pšenička, J., Bek, J., Libertín, M. (2017): A 25 million year macrofloral record (Carboniferous–Permian) in the Czech part of the Intra-Sudetic Basin; biostratigraphy, plant diversity and vegetation patterns. Review of Palaeobotany and Palynology 244, 241–307.
 • Libertín, M., Kvaček, J., Bek, J., Žárský, V. & Štorch, P. (2018): Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous. – Nature Plants 4, 269–271.
 • Libertín, M., Kvaček, J., Bek J., Štorch P. (2018) Plant diversity of the mid Silurian (lower Wenlock, Sheinwoodian) terrestrial vegetation preserved in marine sediments from the Barrandian area, the Czech Republic. Fossil Imprint,74, 3-4, 327-333.
 • Gensel P,. Glasspool I., Gastaldo R. A., Libertín M., Kvaček J. (2020) Back to the Beginnings: The Silurian - Devonian as a Time of Major Innovation in Plants and Their Communities. Nature through Time. Virtual field trips through the Nature of the past, 367-398.
 • Libertín M., Bek J., Wang J., Opluštil S., Pšenička J., Votočková Frojdová J. (2021) New data about three sphenophylls and their spores from the volcanic tuff of Wuda, Taiyuan Formation, earliest Permian, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104484.
 • Pšenička J., Wang J., Bek J., Pfefferkorn H.W., Opluštil S., Weiming Z., Votočková Frojdová J., Libertín M. (2021) A zygopterid fern with fertile and vegetative parts in anatomical and compression preservation from the earliest Permian of Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 178632.
 • Votočková Frojdová J., Wang J., Pšenička J., Bek J., Opluštil S., Libertín M. (2021) A new leptosporangiate fern Oligosporangiopteris zhongxiangii gen. and sp. nov. from the lowermost Permian of Inner Mongolia, China - morphology, anatomy and reproductive organs.Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104479.
 • Opluštil S., Wang J., Pfefferkorn H. W., Pšenička J., Bek J., Libertín M., Wang J., Wan M., He X., Yan M., Wei H., Votočková Frojdová J. (2021) T0 Early Permian coal-forest preserved in situ in volcanic ash bed in the Wuda Coalfield, Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 178634.
 • Bek J., Storch P., Tonarová P., Libertín M. (2022) Early Silurian (mid-Sheinwoodian) palynomorphs from the Lodenice-Spicaty vrch, Prague Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 97, 3, 385-396.

Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Milan_Libertin