Vědecké zaměření:

 • paleobotanika (karbon, perm) – systematika, biostratigrafie, rostlinná paleoekologie, tafonomie, studium fertilních rostlinných orgánů (Sphenopsida)

Vzdělání:

 • 1994–1999: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, bakalářské studium, obor geologie
 • 1999–2001: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, magisterské studium, obor geologie
 • 2002–2010: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, doktorské studium na Ústavu geologie a paleontologie, disertační práce: "Paleoekologie vybraných lokalit Brouskového horizontu"

Předchozí působení:

 • 2001–2003: asistent geologické sbírky – Česká geologická služba, Klárov 3/131, Praha 1 2003 – doposud: kurátor paleobotanické podsbírky – Národní muzeum, Praha
 • 2009–2011: Pedagog metodolog v projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském Kraji, Operačního programu, Vzdělávání pro konkurence schopnost" (CZ.1.07/1.1.06) s názvem „Příběh planety Země“.

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2006–2011: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea, DE06P04OMG009 Ministerstvo kultury
 • 2007–2010: Reprodukční orgány a jejich spory z karbonských rostlin uhelných pánví Severní Ameriky, IAA --- AV0 - Akademie věd České republiky (spoluřešitel)
 • 2012–2015: Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, DF12P01OVV021 Ministerstvo kultury
 • 2012–2015: Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledobé zaznamenané v pánvích Českého masívu, 2015GAP210/12/2053: Grantová agentura České republiky (spoluřešitel)
 • 2017–2019: The oldest vascular plants and palynomorphs from Silurian and early Devonian of Barrandian, Czech republic. GA ČR. 17-03207S (spoluřešitel)

Muzejní práce a výstavy:

 • 2007: Pohlednice z karbonských pralesů (kurátor výstavy)
 • 2008: Dinosauři z Argentiny (spolupráce na výstavě)
 • 2009: Příběh planety Země (900 m2 výstavní plochy, hlavní autor výstavy)

Pedagogická činnost:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – přednášky: Prezentace přírodovědných výzkumů a expozice (2 hodiny v rámci přednášek pro učitelské kombinace a Geobiologii)

Ostatní aktivity v oboru:

 • Spoluřešitel v mezinárodním projektu IGCP 469. Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins.
 • Popularizace vědy: Popularizační činnost (ČT24, Rádio Leonardo)
 • Přednášky pro veřejnost

Seznam vybraných publikací:

 • Libertín, M. Bek, J. (2004): Huttonia spicata (Sternberg) emend. and its spores, the Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 128, Issues 3–4 , February 2004, Pages 247-261.
 • Libertín, M. Bek, J. Dašková, J. (2005): Two new specimen of Kladnostrobus now gen. and thein spores from the Pensylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian), République Tchéque. – Geobios, Volume 38, January 2004, Pages 467–476.
 • Šimůnek, Z. Libertín, M. (2006): Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic). - Review of Palaeobotany and Palynology, 138, 43–62.
 • Libertín M., Bek J. (2006): Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno- Rakovník Basin of the Czech Republic. – Bulletin of Geosciences, Pages 247-261 Volume 81, Issues 3, Pages 207–213.
 • Opluštil, S. Pšenička P., Libertín M., Šimůnek Z. (2007): Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, Volume 143, Pages 107–152.
 • Libertín M., Opluštil S., Pšenička J., Bek J., Sýkorová I. and Dašková J. (2009): Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, Pages 204–233
 • Bek, J., Libertín, M., Drábková, J. (2009): Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 101–115.
 • Bek, J., Libertín, M., Drábková, J. (2009): Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 116–132.
 • Bek, J., Libertín, M., Owens, B., McLean, D., Oliwkiewicz-Miklasińska, M. (2009): The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 159–174.
 • Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J. Edress, N. (2009): A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 175–203.
 • Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J. (2009): Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 204–233.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth , A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J. (2009): A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3–4): 234–274.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., (2009): Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). – Palaios, 24: 726–746.
 • Bek, J., Libertín, M. (2010): In situ reticulate sphenophyllalean spores, Pennsylvanian (Bolsovian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 159, 56–61.
 • Meng-xiao, Y., Libertin, M., Bek, J., Wang, J. (2013): Morphological reconstruction and ecological habit of Sphenophyllum angustifolium (Germar) Gooepert from Early Permian of Wuda, Inner Mongolia. Acta palaeontologica Sinica 52, 467–483.
 • Libertín, M., Bek, J., Drábková, J. (2014): New sphenophyllaleans from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology 200, 196–210.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Wang, J., Feng, Z., Libertin, M., Šimůnek, Z., Bureš, J., Drábková, J. (2014): T0 peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 89, 773–818.
 • Opluštil, S., Šimůnek, Z., Pšenička, J., Bek, J., Libertín, M. (2017): A 25 million year macrofloral record (Carboniferous–Permian) in the Czech part of the Intra-Sudetic Basin; biostratigraphy, plant diversity and vegetation patterns. Review of Palaeobotany and Palynology 244, 241–307.
 • Libertín, M., Kvaček, J., Bek, J., Žárský, V. & Štorch, P. (2018): Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous. – Nature Plants 4, 269–271.
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Milan_Libertin
 

Ostatní odborné aktivity:

 • Spoluřešitel v mezinárodním projektu IGCP 469. Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins.
 • Popularizace vědy: Popularizační činnost (ČT24, Rádio Leonardo)
 • Přednášky pro veřejnost