Vědecké zaměření:

 • Moderní české a slovenské dějiny

Vzdělání:

 • 1994–1999 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor moderní české dějiny (získán titul Mgr.)
 • 2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor české a slovenské dějiny, Rigorózní řízení (získán titul PhDr.)
 • 1999–2007 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, postgraduální studium, obor moderní české dějiny (získán titul Ph.D.)

Zaměstnání:

 • Od 2002 –  Národní muzeum, generální ředitel
 • 1999–2001 –  Divadlo Bez zábradlí, vedoucí produkce festivalu Slovenské divadlo v Praze a provozní náměstek ředitele
 • 1995–1997 – Národní muzeum, dokumentátor
 • 1994 – Vojenský historický ústav, výzkumný a vývojový pracovník
 • 1993–1994 – Národní muzeum, dokumentátor

 Pedagogická činnost:

 • 1999–2007 – externí přednášející Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav slavistických a východoevropských studií
 • 2007–2008 – externí učitel Pedagogické fakulty Technické Univerzity v Liberci
  Přednášky a semináře k předmětu Kulturní management