Vědecké zaměření

 • Taxonomie, faunistika, ekologie čeledi Diapriidae a podřádu Symphyta (Hymenoptera)

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • Termesztudomanyi Muzeum, Budapest (Maďarsko)
 • Zoologický Institut Polské Akademie věd Warszawa – Polsko
 • Biosystematic Research Institute, Ottawa, Kanada
 • Zoologische Staatssammlungen, München, Německo
 • Leibnitz- Centre for Agricultural Landscape and Land Use Research, Münchenberg, Německo

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

 • Taxonomická revize vybraných taxonů čeledi Diapriidae (Hymenoptera) v rámci evropského regionu
 • Faunisticko-inventarizační průzkum některých taxonů (Hymenoptera; Symphyta, Prctotrupoidea) vybraných krajinných celků ČR, chráněných oblastí a území ohrožených lidskou činností.
 • Identifikační klíče a atlasy vybraných skupin hmyzu
 •  Výzkum a archivace larválních stádií podřádu Symphyta

Pedagogická činnost

Lektor odborných soustředění účastníků SOČ a BiO na prázdninových táborech

Muzejní práce (výstavy)

 • Člověk a hmyz
 • Voda a život
 • Krása motýlích křídel (komisař a autor výstavy)

Bibliografie

 • MACEK J. 1989: Studies on Diapriidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Part 1. Taxonomic remarks on the subfamily Belytinae with particular reference to the tribus Pantolytini. Annales Zoologici, 42 (17): 353–362 (in Rnglish, Polish and Russian summary). Proct.
 • MACEK J. 1989:. A revision of the genus Anommatium Foerster. Annales Zoologici, 43 (7): 128–132 (in English, Polish and Russian summary). Proct.
 • MACEK J. 1989: Proctotrupoidea, Ceraphronoidea. In ŠEDIVÝ J. (ed.) ( Enumeration insectorum Bohemoslovakiae. Check list of Czechoslovak Insects III (Hymenoptera). Acta faun ent. Mus. nat., Pragae, 19: 135–142. Proct.
 • MACEK J. 1993: Revision of European Pantolyta Foerster (Hymenoptera : Diariidae). Folia Heyrovskiana l (5): 42–51. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1993: Revision of Holarctic Polypeza (Hymenoptera, Diapriidae). Folia Heyrovskyana, 1 (2): 19–24. ( in English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1995: Revision of West Palaearctic Lyteba Th. (= Oxylabis auct.) (Hymenoptera : Proctotrupoidea), Diapriidae). Folia Heyrovskiana, 3: 29–39. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1995: Revision of genus Opazon Haliday in Europe (Hymenoptera, Diapriida). Folia Heyrovskyana, 3 (7–8): 70–87 ( in English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1995: A taxonomic revision of European Psilommina (Hymenoptera:Diapriida). Part 2. The Synacra complex. Eur. J. Entomol., 92: 469–482. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1995: Hymenoptera: Proctotrupoide and Platygastroidea. In ROZKOŠNÝ R. et J. VAŇHARA (ed.) (Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Fac. Sci. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 93: 309–314 ( in English, Czech summary) Proct., Platyg.
 • MACEK J. 1996: Description of new species of Synbelyta Hellén (Hymenoptera, Diapriidae). Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 165 (1–4): 63–74 ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J 1996: Revision of the European species of Belyta Jurine. Acta musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 51 (1–4): 1–22 ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1997: Revision of the genus Macrohynnis (Hymenoptera: Diapriidae) with description of new species Folia Heyrovskyana, 5 (3): 139–146. (English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J. 1997: Revision of Central Europea species of Zygota (Hymenoptera: Diapriidae) with a description of new species and taxonomic remarks on the genus. Folia Heyrovskyana, 5 (1): 31–57. (In English, Czech summary). Proct.
 • MACEK J. 1997: Description of new species of Aprestes (Diapriidae, hymenoptera) with raxonomic remarks on genus. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166 (1–4): 39–45. ( in English, Czech summary)
 • MACEK J. 1998: Revision of European species of Acropiesta (Hymenoptera: Diapriidae). Folia Heyrovskyana, 6 (2): 21–42. ( in English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J 1999: Příspěvek k faunisticko-inventarizačnímu průzkumu blanokřídlých v Národním oarku Podyjí.I. Diapriidae, Proctotrupidae, Scelionidae, Figitidae (Hymenoptera: Apocrita). Thayensia (Znojmo), 2: 90–95. (In Czech, English summary), Proct., Platyg., Cynip.
 • MACEK J 1999: Blanokřídlí (Hymenoptera) PR Polom. I. Symphyta. Železné hory, Sborník prací, 8: 52–55.
 • MACEK J. & ROZKOŠNÝ R. 1995: Hymenoptera: Cynipoidea . In. ROZKOŠNÝ R. Terrestreial Invertebrates of the Pálava Biosphere of UNESCO. II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologie 93: 299–303. ( in English, Czech summary) Cynip. 
 • MACEK J. 2000: Revision of the genus Entomacis in Europe (Hymenoptera: Diapriidae) with description of new species. Folia Heyrovskyana, 8 (2): 119–126. (In English, Czech summary) Proct.
 • MACEK J., 2001: Taxonomic notes on central European species of Paramesius Westwood (Hymenoptera , Diaprridae).– Čas. Nár. Mus., řada přírodovědná, 170 (1–4): 19–26 (in English), Proct.
 • MACEK J., 2002: Bezobratlí II. Hmyz. In: Svět zvířat. XI. Albatros, Praha.
 • MACEK J., 2005: Revision of the Centra European species of Aclista (Diapriidae, Hymenoptera). Part II. Aclista insolita Nixon, 1957, Aclista dubia Kieffe, 1909 and similar species. Acta entomologica Musei nationalis Pragae, 45. 183–197.
 • BOGUSCH, P. & MACEK, J., 2005: Sceliphron caementarium (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe? – Linzer Biologische Beiträge 37 (2): 1071–1075.
 • BOGUSCH, P., MACEK, J. & STRAKA, J. 2005: Faunistic records from the Czech Republic. 188. Hymenoptera: Apidae. – Klapalekiana 205: (3–4): 139.
 • MACEK J., 2005: Symphyta (širopasí). In.: Farkač J., Král D. & Škorpík M., (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech republic. Invertebrates, 760 pp., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
 • MACEK J., 2006: Revision of the European species of Scorpioteleia (Hymenoptera: Diapriidae). Acta entomologica Musei nationalis Pragae 46: 197–210.
 • MACEK J., 2006: Faunistic records from the Czech republic – 219. Hymenoptera: Symphyta. Klapalekiana, 42: 345–349.
 • HOLÝ, K., MACEK, J., BERAN, L., 2006: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko. Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area. Bohemia centralis, Praha, 27: 499–50
 • MACEK, J., DVOŘÁK J., TRAXLER, L., ČERVENKA V., 2007: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 1. Academia, Praha, 376 pp.
 • MACEK J., 2007: Revision of Central European species of the Aclista scutellaris complex (Hymenoptera: Diapriidae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 47: 211–228
 • MACEK, J., DVOŘÁK, J., TRAXLER, L., ČERVENKA V., 2008: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 2. Academia Praha, 376 pp.
 • MACEK J., 2008: Širopasí (Symphyta). Pp. : 269–274. In: Jongepierová I. et all (eds.), Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou , 461 pp.
 • MACEK J., 2009: Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky. Pp.: 19-38. In: Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. Sborník referátů z konference konané 30.září 2008 v Radějově; Agentura ochrany přírody a krajiny,135 pp.
 • MACEK J., 2009: Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. Symphyta (Hymenoptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (norhern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy, 27: 199–237 2009, 27, 199–237
 • MACEK J., 2010: Taxonomy, distribution and biology of selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species. (Hymenoptera: Symphyta).  Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 50(1): 253–271
 • MACEK, J., STRAKA J., BOGUSCH, P., DVOŘÁK L., BEZDĚČKA P., TYRNER P., 2010: Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví. Academia, Praha, 520 pp.
 • DVOŘÁK L., HOLUŠA J., HOLÝ K., MACEK J., SMETANA V., STRAKA J. & PETER ŠIMA P., 2010: Blanokřídlí (Hymenoptera) vybraných lokalit východní Moravy a Slezska (Česká republika). Hymenoptera of selected localities of the eastern Moravia and Silesia (Czech Republic). Acta Mus. Beskid., 2: 157–172.
 • BOGUSCH P., STRAKA J., KARAS Z., MACEK J., DVOŘÁK L., VEPŘEK D., ŘÍHA M., 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 310. Klapalekiana, 47: 91–99
 • HOLÝ K., MACEK J. & LAUTERER P., 2011: Occurrence of Ibaliidae (Hymenoptera: Cynipoiudea) in the Czech Republic. Výskyt žlabatek čeledi Ibaliidae (Hymenoptera: Cynipoidea) v České Republice. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy, Liberec, 29: 201–210.