Vědecké zaměření:

 • Historie československého letectva, španělské občanské války, československého levicového hnutí a dějiny jihoslovanských zemí

Vzdělání:

 • FF UK, Archivnictví a PVH (2013–2018)

Granty a projekty:

 • NAKI – Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsobů užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (člen řešitelského týmu)

Publikační činnost (výběr):

 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští letci, letouny a interbrigadisté v občanské válce ve Španělsku v letech 1936–1939, Svět křídel, Cheb 2012
 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Historie a Vojenství 1/2012, s. 4–35, 2/2012, s. 4–29
 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Leutnant Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad Bilbaem?, Historie a Vojenství 1/2013, s. 86–97
 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferak: As de la aviación republicana. Mitos y realidades, Revista Espaňola de Historia Militar N°135 (2013), s. 61–73
 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Vzestup a pád „španěláků“ – Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936–1939, Válka REVUE 9/2014, s. 36–38
 • Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Španělská stopa generála Josefa Pavla, Historie a Vojenství 3/2016, s. 39–72
 • David MAJTENYI: Osobnost Osvalda Závodského (1910–1954) s důrazem na jeho účast v občanské válce ve Španělsku, Moderní dějiny 24 2/2016, s. 183–220
 • David MAJTENYI: Španělská občanská válka (1936–1939) v dokumentech Archivu Národního muzea, Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (3 – 4), s. 3–18
 • David MAJTENYI: Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. peruti RAF – rotný Rudolf Bolfík (1913–1941), Moderní dějiny 25 2/2017, s. 105–122
 • David MAJTENYI: Z letových zápisníků rotmistra letectva Eduarda Šimka (1903–1957), Časopis Národního muzea. Řada historická 186 (1–2), s. 67–88