Vzdělání:

  • VOŠG a SPŠG Hellichova – Vyšší odborná škola grafická – obor Restaurování uměleckých děl z papíru a pergamenu (2016–2019)
  • VOŠG a SPŠG Hellichova – Střední průmyslová škola grafická – obor Konzervátorství a restaurátorství (2012–2016)

Ostatní odborné aktivity:

  • 2019 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze – badatelské a restaurátorské práce – sbírky fotografií v rámci projektu DKRVO
  • 2017 – Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – pomocné restaurátorské práce v rámci stěhování sbírek v Centrálním depozitáři UPM

Výstavy a muzejní práce:

  • 2020 – Hudební zvěřinec
  • 2020 – Vítězslav Novák
  • 2020 – Miloň Novotný