• sbírka textilu
  • sbírka hraček a her

Vědecké zaměření: 

  • dítě a dětství v kulturněhistorickém kontextu od 18. do 20. století, historická muzeologie 

Vzdělání: 

  • Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UK a na Ústavu etnologie FF UK 
  • 2009 rigorózní zkouška na Ústavu etnologie FF UK 
  • od 2009 postgraduální studium na Ústavu etnologie FF UK