Vědecké zaměření:

 • dějiny zámeckých knihoven, zpracování historických fondů, knižní provenience, genealogie středoevropské aristokracie

Vzdělání:

 • 1978–1982 – Katedra knihovnictví FF UK

Granty:

 • Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (2005–2008), Id. č. 1QS800330501, Grantová agentura Akademie věd ČR (spolupráce)
 • NAKI MK ČR – DF12P01OVVO24 – Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách ČR (2012–2015) ve spolupráci s NPÚ a NK ČR
 • NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012–2015) – další řešitel.
 • NAKI II. MK ČR – DG18P02OVV009 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018–2022) – další řešitel

Muzejní práce (výstavy):

 • Libri prohibiti. Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou. 1991. V hlavní budově NM 1993.
 • Libri castellani. Schlossbibliotheken Westböhmens. Bauerkriegmuseum, Böblingen, SRN
 • LIBRI SAPIENTIAE, LIBRI VITAE. Schätze der Bibliothek der Benediktiner Reichsabtei Ochsenhausen "Von nützlichen und erbaulichen Schriften". Ochsenhausen 1993.
 • "Regnum Alchymiae". BAd Urach, SRN, 1995. (spolupráce)
 • Ohlas VŘSR v zámeckých knihovnách, Národní muzeum, 1995.
 • Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Weitra, Rakousko, 1994 (spolupráce).
 • Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen. Handschriften und Früdrucke 1516–1916". Výstava v Kloster Schöntal, SRN, 1996.
 • Magia naturalis. Boeblingen, SRN, 2000. (spolupráce).
 • Menschen unterwegs. Böblingen, SRN, 2001, (spolupráce).
 • S mapou i puškou. Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou 2001. (spolupráce)
 • Roads too understanding". Cedar rapids, USA, 2001.
 • Im böhmischen Zauberkreise - Goethes Reisen in die böhmischen Bäder. Bad Sulza, SRN, 2002 (spolupráce)
 • Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Muzeum knihy Žďár nad Sázavou 2004. (spolupráce)
 • Staré pověsti české. Národní muzeum, 2010–2011. (opakovaná realizace Žďár nad Sázavou, Ústí nad Labem)
 • Po stopě Karla Maye. Náprstkovo muzeum, 2012–2013, (opakovaná realizace Ústí nad Labem)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Člen redakce: Časopis Společnosti přátel starožitností
 • Člen redakce Almanachu českých šlechtických rodů

Bibliografie:

 • Europäische Bücherschätze aus Adelsbibliotheken in Böhmen. Libri castellani. Böblinger Museumsschriften 6. Böblingen 1992, 50 s.
 • Zámecká knihovna Kostelní Bříza. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 8/91, 1992, s. 140–143.
 • Zámecká knihovna Křimice. Sborník archivních prací. Roč. 42, 1992, č. 1., s. 185–204.
 • Die benediktinische Klosterbibliothek Ochsenhausen. Bücher der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhahusen 1601 - 1698. Bücher der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner - Reichsabtei Ochsenhahusen 1700–1789. In: Libri sapientiae, libri vitae. Schätze der Bibliothek der Benediktiner Reichsabtei Ochsenhausen. Ochsenhausen 1993, s. 48–56, 162–181, 182–221.
 • Tři zámecké knihovny z jihozápadních Čech. (Horní Staňkov, Nemilkov, Nalžovy). Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 9/92, s. 151–164.
 • Knihovna rodu Windischgraetzů. Sborník archivních prací. Roč. 43, 1993, č. 2., s. 553–567.
 • Konvolut vzácných tisků z letovické knihovny. Studia Comeniana et historica, XXIII, 1993, s. 138–139.
 • K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. (Ed.: Marie Mžyková). Restitutio in integrum. Katalog výstavy. Praha 1993, s. 157–163.
 • Die Fürstenberg-Bibliothek auf Burg Křivoklát. In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Schloss Weitra, 1994, s. 313–322. Popisy exponátů s. 427–432.
 • Knižní sbírky na zámku Kynžvart. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XII. Plzeň, 1994, 112 s.
 • Les bibliothéques des chateaux en Boheme, en Silésie, reflets de la culture européenne. In: Bulletin du bibliophile. No 2, Paris 1994, s. 409–414.
 • Zámecká knihovna Tovačov. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 32., /Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 102/ 1994, č. 4., s. 241–243.
 • Zámecká knihovna Rozsochatec. Knihy a dějiny. Roč. 1., číslo 1, 1994, s. 39–42.
 • Zámecká knihovna Bečov. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 10/2, 1993, s. 475–492.
 • Zámecká knihovna Křivoklát. Burgbibliothek Křivoklát. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. Praha 1995, 25 s.
 • Knihovna zámku Červený Hrádek u Jirkova. In: Knihy a dějiny. Roč. 2., číslo 1, 1995, s. 31–38.
 • Křivoklátská knihovna rodu Fürstenbergů. Sborník Národního muzea, řada C, 1993, ročník XXXVIII, č. 1.–2., s. 39–62.
 • Die Provenienzzusammensetzung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. In: Schriften der Baar, 1995, 38, s. 67–72.
 • Metternichovská knihovna v Plasech. In: 850 let plaského kláštera (1145–1995). Mariánská Týnice 1995, s. 156.
 • Zámecká knihovna Dalovice. Knihy a dějiny, 2/2, 1995, s. 15–18.
 • Pouzar, V. a Mašek, P.: Almanach českých šlechtických rodů. Praha, Martin 1996, 1999, 2001, 2003, 2005.
 • "Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen. Handschriften und Frühdrucke 1516–1916". Kloster Schöntal, 1996. I. Georg Friedrich von Hohenlohe-Weikersheim, Heerführer im Aufstand der böhmischen Stände. s. 12-15. II. Joseph Christian Franz von Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, Bischf von Breslau. s. 16-19. III. Philipp Ernst Maria Fürst von Hohelohe-Schillingsfürst, Gründer des Heilbads in Poděbrady s. 20–23. IV. Die Bibliothek des Schlosses Červený Hrádek u Jirkova (Rothenhaus) s. 24–29. V. Handschriften, Früdrucke und Bücher der Schlo bibliothek Rothenhaus /mit Dr. H.-D. Mück/ s. 30–56.
 • Holman, Pavel a Petr Mašek: Zámecká knihovna hrabat ze Sternbergu ze zámku Březina. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 11, 1994, s. 180–187.
 • Zámecká knihovna Kamenice nad Lipou. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 12, 1995, s. 103–107.
 • Zámecká knihovna Velké Meziříčí. Bibliotheca Strahoviensis. roč. 2, 1996, s. 170–171.
 • Zámecká knihovna Solca. Knihy a dějiny. Roč. 3, č. 2, 1996, s. 26–32.
 • Knižní sbírky hrabat Zedwitzů. In: Příspěvky ke Knihopisu, 11, Praha 1996. (Kopaniny). s. 82–88.
 • Wiendlová, Z. – Mašek, P.: Soupis knih z knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov. Sborník Národního muzea, řada C, sv. XXXIX-L, 1994-1995, s. 78–110.
 • Wiendlová, Z. – Mašek, P: Prvotisky ze zámecké knihovny Mikulov. Sborník Národního muzea, řada C, sv. XXXIX–L, 1994–1995, s. 111–123.
 • Zámecká knihovna Brandýs nad Labem. Knihy a dějiny. Roč. 4, č. 1, 1997, s. 57–62.
 • Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band II. Tschechische Republik. Schlo bibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 1997, 294 s.
 • Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 13, 1996, s. 83–88.
 • Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. In: Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Manětíně 15.–17. května 1996, s. 46–49.
 • Biblioteka Dworska z Solcy. T. 11: 1996, Ciesyn 1996, s. 36–43.
 • Zámecká knihovna na Červeném Hrádku u Sedlčan. In: Knihy a dějiny, Roč. 4, č. 2, 1997, s. 60–63.
 • Zierotinská knihovna na Velkých Losinách a Bludově. Cour d honneur. č. 1. roč. I. s. 41–43.
 • Titulatura aristokracie, Titulatura šlechty. Cour d honneur. č. 1. roč. I., s. 105–107.
 • Antonín, L. – Mašek, P.: Novum lumen chymicum – alchymie, magie a tajné společnosti na severní Moravě a ve Slezsku. Český Těšín, 1998, s. 40.
 • Zámecká knihovna Zruč nad Sázavou. Zprávy památkové péče, 5, 1998, roč. LVII, s. 149–150. ISSN 1210-5538.
 • Knižní sbírky knížat Rohanů. Cour d honneur. č. 2. roč. I., s. 36–37.
 • Zámecká knihovna Čkyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 2, 1998, s. 103–104.
 • Modrá krev. Praha, Mladá fronta, 1999, 330 s.
 • Zámecká knihovna Oltyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 4, 1998, s. 232–233.
 • Zámecká knihovna Letohrad. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 14, 1997, s. 118–121.
 • Zámecká knihovna Mitrovice. Zprávy památkové péče, 4, 1999, roč. 59, s. 145–146. ISSN 1210-5538.
 • Zámecká knihovna Bechyně. Cour d honneur. 1999, č. 3. s. 52–53.
 • Zámecká knihovna Soutice. Zprávy památkové péče, 6, 1999, roč. 59, s. 1206. ISSN 1210-5538.
 • Zámecká knihovna Bečov. In: Sborník 600 let Bečova. Bečov 1999, s. 10–14. ISS nemá.
 • Zámecká knihovna Hrubá Skála. Zprávy památkové péče, 7, 2000, roč. 60, s. 208–029. ISSN 1210-5538.
 • Zámecké knihovny Nádherných z Borutína. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 38., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 108/, č. 1, 2000, s. 36–38.
 • Zámecká knihovna Lažany Enisovy. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 15, 1998, s 357–360.
 • Zámecká knihovna v Chlumci u Chabařovic. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 2. 2001, s. 27–34. ISSN 1213-1873
 • S mapou i puškou. Katalog výstavy ve Žďáře nad Sázavou červen-říjen 2001. Praha, 2001.
 • Rodina Coudenhove-Kalergi na zámku Poběžovice. Střední Evropa, 107, 2001, s. 117–119.
 • Zámecké knihovny v zemích Koruny české. In: Opera romantica 1. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice 2000. s. 43–52.
 • Zámecká knihovna Velké Březno. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 3. 2001, s. 13–18. ISSN 1213-1873
 • Zámecká knihovna Hlušice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 40., Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 110, č. 1, 2002, s. 28–29.
 • Tři zámecké knihovny ze Třebíčska. (Dukovany, Budišov, Sádek). Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999–2000, s. 209–215.
 • Podvod nebo žert ? Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999–2000, s. 262–266.
 • Zámecká knihovna Chotělice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 41., Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 111, č. 1/2003, s. 37–38.
 • Zámecká knihovna Bítov. Zprávy památkové péče. 63, 2003/1, s. 21.
 • Odvrácená tvář genealogie. Antisemitské almanachy z Výmaru. Dějiny a současnost. 4/2003, XXV. s. 39–41.ISSN 0418-5129
 • Zámecká knihovna Kolešovice. Zprávy památkové péče. 63, 2003/2, s. 128.
 • Zámecká knihovna Slabce. Zprávy památkové péče. 63, 2003/3, s. 177.
 • Zámecké knihovny západních Čech. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany. 15/2003, s. 43–54.
 • The Fürstenberg Library at Křivoklát. International Association of Bibliophily. XIXth Congress, Prague 1995. Transactions. Madrid 2003, s. 67–73.
 • Zámecká knihovna Klášterec nad Ohří. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 17, 2001–2002, s. 133–146.
 • Knihovny hrabat Czerninů z Chudenic. In: Opera romantica 4. České Budějovice 2003, s. 239–255.
 • Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea. Muzeum knihy Žďár nad Sázavou. Praha, 2004.
 • O toskánské knihovně In: Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel. Brandýs nad Labem 2005, s. 58–60.
 • Cestopisy ve fondech zámeckých knihoven ČR. In: Itineraria Posoniensia. Bratislava 2005, s. 367–372.
 • Zámecké knihovny z Bruntálska, Sborník Bruntálského muzea, 2006, s. 30–35.
 • Valdštejnovy horoskopy. In: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae ? Praha, Academia, 2007, s. 162–165.
 • Knižní sbírky hrabat ze Sternbergu. Cour d´honneur. 2008, s. 28–30.
 • Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Praha, Argo, Díl. I., 2008, 668 s.
 • Zámecké knihovny. Plzeňsko. Praha, Baset, 2008, s. 566–569.
 • Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
 • Almanach českých šlechtických rodů, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2001.(spolupráce)
 • Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2007–2026. (spolupráce)
 • Knihovny českého Banátu. Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu. Praha 2009, s. 98–102.
 • Zámecká knihovna Čestice. Časopis Společnosti přátel starožitností. 2/2008, roč. 116, s. 105–106.
 • Zámecká knihovna Šebetov. Časopis Společnosti přátel starožitností. 3/2008, roč. 116, s. 176–177
 • Zámecká knihovna Plaveč. Časopis Společnosti přátel starožitností. 3/2008, roč. 116, s. 184–185.
 • Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší - Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201–219.
 • Tři zámecké knihovny z Telčska. Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. Praha 2012, s. 28–35.
 • Zámecká knihovna Lomnice. Manu propria... Praha 2012, s. 219–226.
 • Auta a motory v zámeckých knihovnách. In: Hořejší, M. - Křížek, J.: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. Praha, Národní technické muzeum, 2012, s. 197–201.
 • Tisky 16. století v zámeckých knihovnách. Sborník národního muzea, řada C, roč. 57, 2012, č.1–2, s. 5–8.
 • Zámecké knihovny z okolí Slaného. Slánský obzor, roč. 20, 2012, s. 58–73.
 • Zámecká knihovna Nové Zámky. In: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavce Kašparové, Praha, Knihovna Akademie věd, 2013, s. 215–232.
 • Zámecká knihovna Mimoň. Zámek v Mimoni. Zbytečně zbořená památka. Mimoň, 2013, s. 151–158.
 • Zámecká knihovna Oselce. In: Humanismus v rozmanitosti pohledů, Praha Knihovna AVČR, 2014 s. 423–429.
 • Strážnický konvolut vzácných tisků i proveniencí. Knihy a dějiny, roč. 21, 2014, s. 91-94.
 • Zámecké knihovny hrabat Wallisů z Karighmainu. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, roč. 59, 2014, č. 3–4, s. 5–14.
 • Unikátní tisk špýrského tiskaře Anastasia Nolta v křivoklátské knihovně. Knihy a dějiny, roč. 20, 2013, s. 73–81.
 • Knižní provenience v zámeckých, hradních a palácových knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zámecké knihovny ve správě a majetku oddělení zámeckých knihoven Národního muzea. In: Ex libris… ex bibliotheca… Praha, Národní muzeum, 2015, s. 55–60, s. 237–267.
 • Knihovna Veita Ulricha Marschalla z Ebnetu. Knihy a dějiny. Roč. 22/2015, Knihovna AV ČR, s. 61–73. (spolupráce s Miroslavem Koudelou)
 • Antikvou tištěný český Otčenáš z roku 1555. Knihy a dějiny. Roč. 22/2015, Knihovna AV ČR, s. 94–205.
 • Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Praha, Národní muzeum, 2015, I.–III., 966, 958, 959 s. (spolupráce)
 • Zámecká knihovna Višňové. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Roč. 62, 2017, č. 3–4, s. 42–45.
 • Zámecká knihovna Čechy pod Kosířem. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. č. 316, 2018, s. 33–42.