Originální rukopis Koncertu pro violoncello a orchestr h moll světoznámého českého skladatele Antonína Dvořáka míří za oceán. Unikátní partitura, kterou zapůjčilo Národní muzeum, bude již od soboty 13. října poprvé v historii k vidění v Galerii Českého centra v New Yorku u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Tato výstava tak volně navazuje na úspěšnou výstavu Rusalka, která byla k vidění na témže místě v únoru 2017.
 
Dvořákův violoncellový koncert má velmi úzkou vazbu na americké prostředí. Skladatel ho napsal během svého tříletého pobytu v New Yorku, kde vyučoval na Národní konzervatoři hudby v Americe. Originální rukopisnou partituru bude možné spatřit na výstavě věnované tomuto koncertu v Galerii Českého centra v New Yorku. Výstava se koná u příležitosti amerického turné České filharmonie. Ta uvede Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll v newyorské Carnegie Hall 27. října 2018. Pod taktovkou Semjona Byčkova a v podání violoncellistky Alisy Weilerstein v rámci oslav 100. výročí založení Československa. 
 
Popud ke vzniku této kompozice dal Dvořákovi americký skladatel a violoncellista Victor Herbert, který spolu s ním učil na newyorské konzervatoři. Antonín Dvořák se netajil tím, že jeho vztah k violoncellu není příliš kladný. Po vyslechnutí koncertu, který Herbert pro tento nástroj napsal, se ale jeho názor změnil. Pustil se do kompozice, jejíž dokončení mu trvalo pouhé tři měsíce. Koncert si brzy získal velkou popularitu a je prováděn nejvýznamnějšími violoncellisty celého světa.
 
Rukopis koncertu, který Národní muzeum na tuto výstavu zapůjčí, obsahuje i zajímavý odkaz na Dvořákovu první lásku a zároveň pozdější švagrovou Josefinu Kounicovou, která byla v době komponování tohoto díla vážně nemocná a později zemřela. Dvořák vložil do skladby její oblíbenou píseň Kéž duch můj sám a koncert je tak i Josefininou pietou.
 
Výstavu pořádá Národní muzeum ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku, Archivem Carnegie Hall, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem kultury České republiky. Výstava potrvá od 13. 10. do 9. 11. 2018.
 

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum

Antonín Dvořák

Antonín Dvořák