Generální ředitel Českých center Ondřej Černý a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš podepsali v pondělí 13. 5. 2019 v Národním muzeu Deklaraci o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

Podpisem dokumentu dochází k deklarování podpory a spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem této deklarace je využít stávající potenciál Českých center
a Národního muzea k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Zástupci obou institucí vyjádřili zájem o vzájemnou podporu účasti na mezinárodních akcích. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnost při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do zahraničí, vyšší informační provázanost a možnost spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

Zástupci obou institucí vyjádřili svým podpisem zmíněné deklarace souhlas se spoluprací, která se bude odvíjet zejména v oblasti výstavních projektů a společenských akcí do prosince roku 2020.

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry

Podpis deklarace mezi Národním muzeem a Českými centry