Národní muzeum pořádá v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea ve čtvrtek 21. června večer věnovaný jedné z nejslavnějších krajanských osobností v USA, Antonínu Čermákovi (1873-1933) – americkému podnikateli a starostoviChicaga českého původu. Město s nejhorší pověstí, Al Capone, prohibice, podsvětí a tvrdý boj demokratického politika za nastolení pořádku legitimními prostředky. Nejen o tom bude večer v Náprstkově muzeu.

 
Letošní osmičkový rok nám připomene jak události české, tak i ty za oceánem. Češi nejen v Chicagu za první světové války od počátku významně podporovali Masarykův odboj a zasloužili se nemalým dílem o vznik Československa. To si bude Národní muzeum připomínat i 28. října v rámci vyvrcholení oslav 200 let od svého založení prostřednictvím výstavy Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, jejímž slavnostním otevřením se návštěvníkům zpřístupní i část zrekonstruované Historické budovy.
 
A právě sté výročí od založení Československa je jedním z důvodů, proč v letošním roce pořádá Národní muzeum večer věnovaný Antonínu Čermákovi. Krajanský život, na počátku 20. století již velice pestrý, dal vyrůst mnohým osobnostem za první světové války i později. Zejména pak v „druhém největším českém městě“, tj. Chicagu. Ze tří úhlů pohledů (žurnalista a scénárista, historik, knihovnice) se seznámíme nejen s postavou Antonína Čermáka a dobou, která ho obklopovala, ale i s krajany, kteří mu v čechoamerické historii předcházeli.
 
Program:
Stanislav MotlAmerický sen a válka s Al Caponem: obdivuhodný život a tajemná smrt Antonína Čermáka (Dozvíme se o životních osudech, kariéře i okolnostech atentátu)
 
Michaela TydlitátováNáš Čermák: oblíbený politik na stránkách čechoamerického tisku
Knihovna Náprstkova muzea skrývá ve svých fondech bohatství krajanského tisku z USA. Zjistíme, proč byl Antonín Čermák tak populární osobností mezi Čechy i Američany.
 
Martin NekolaČeši v Chicagu za první světové války
Krajané od počátku významně podporovali Masarykův odboj a zasloužili se nemalým dílem o vznik Československa. Příspěvek přiblíží některé podrobnosti.

Výstřely v Miami (2015, režisér Pavel Dražan, scénář Stanislav Motl)
Reportér, spisovatel a filmový dokumentarista Stanislav Motl měl ojedinělou možnost vydat se  v USA po Čermákových stopách. Objevoval nepublikované dokumenty, shromáždil výpovědi pamětníků či jejich potomků. Výsledkem je dokumentární film plný unikátních vzpomínek a obrazového materiálu.
Vstupné na program je zdarma.

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum