U příležitosti Mezinárodního dne muzeí 18. 5. 2022 je vstup nejen do všech objektů Národního muzea, ale i do řady dalších muzeí a galerií zdarma. Národní muzeum společně s Českým výborem ICOM a dalšími českými muzei prosí všechny návštěvníky, aby formou dobrovolného vstupného přispěli na záchranu památek ničených a ohrožovaných válkou na Ukrajině. 

Národní muzeum společně s Českým výborem ICOM (Mezinárodní rada muzeí) organizuje pomoc ukrajinským muzeím určenou na záchranu ohroženého kulturního dědictví na Ukrajině zasažené válečným konfliktem. Zapojit se může kdokoliv. Stačí přispět libovolnou částkou do sbírky prostřednictvím transparentního účtu. Na Mezinárodní den muzeí 18. května 2022 budou v objektech i na webových stránkách a sociálních sítích Národního muzea, ale také v dalších muzeích v České republice, dostupné veškeré informace včetně čísla účtu a QR kódu, jehož prostřednictvím budou moci návštěvníci jednoduše přispět a uhradit dobrovolné vstupné. Účet je však aktivní již nyní a bude v provozu i po akci. Každý tedy může zaslat libovolnou částku bez ohledu na to, zda se do muzea zdarma podívá či nikoliv.

„Kulturní dědictví na Ukrajině je poškozováno a ničeno válečnými operacemi i cílenými vojenskými útoky. Ukrajinští muzejníci se mnohdy i s nasazením vlastních životů snaží toto kulturní dědictví chránit, sbírky evakuovat a ukládat do bezpečí. Obdivuji jejich odvahu a odhodlání. Česká muzea se snaží ukrajinským muzeím v současné situaci pomoci dodávkami potřebného materiálu. Moc prosím všechny naše návštěvníky, aby nás v této snaze podpořili,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Akci podporuje celá řada muzeí a galerií z celé České republiky, mezi něž patří i ta nejvýznamnější jako například Národní galerie, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Technické muzeum v Brně, Židovské muzeum v Praze či Muzeum hlavního města Prahy.

Národní muzeum u příležitosti spuštění sbírky pořádá 17. 5. 2022 benefiční večer s názvem Hvězdy září pro Ukrajinu. Jedná se o komponovaný večer, který sbírku symbolicky otevře uměleckým ztvárněním klasické i moderní ukrajinské kultury v podání předních ukrajinských i českých umělců. I zde budou mít příchozí možnost přispět na transparentní účet a podpořit tak záchranu ukrajinských památek.

Pro pomoc ukrajinským muzeím můžete přispět kdykoliv na účet č. 123-7121270287/0100, nebo naskenováním QR kódu ve svém mobilním bankovnictví.

Národní muzeum již pomoc na záchranu památek a sbírek na Ukrajině organizuje. První zásilku již z pověření Ministerstva kultury vypravilo. Na Ukrajinu odeslalo dva kamiony plné materiálu na ochranu a uchovávání sbírek ukrajinských muzeí.

Na organizaci zmíněné pomoci spolupracuje Národní muzeum s představiteli ukrajinské iniciativy na záchranu kulturního dědictví HERI, která je pověřena Ministerstvem kultury Ukrajiny organizovat zahraniční pomoc pro muzea a další kulturní instituce a také s organizací SOS UA.

Vybrané prostředky budou použity na nákup dalšího materiálu a případně restaurování sbírkových předmětů dle potřeb a požadavků ukrajinské strany.

Ke stažení