I v letošním roce zve Národní muzeum na slavnosti s názvem Dvořákova Nelahozeves. Jedná se o již 67. ročník oslav narození Antonína Dvořáka a program bude i tentokrát velmi pestrý. Tradiční oslavy věnované tomuto neobyčejnému skladateli započnou v jeho rodné obci Nelahozeves v neděli 9. září pietním aktem u Dvořákovy sochy. Následovat bude koncert v Památníku Antonína Dvořáka, sborový koncert pro rodiče s dětmi a bohoslužba v kostelíku sv. Ondřeje, v rámci které zazní Dvořákova Lužanská mše. V úterý večer oslavy zakončí koncert česko-německé Akademie komorní hudby na zámku v Nelahozevsi.

Antonín Dvořák se narodil v 8. 9. 1841 v Nelahozevsi v domě čp. 12, kde provozoval jeho otec František Dvořák hospodu. Od roku 1847 chodil do nelahozevské školy, kde se učil u kantora Josefa Spitze, o kterém se tradovalo, že uměl hrát na všechny hudební nástroje. Školní docházku ukončil v roce 1853 s velmi dobrým prospěchem, za který byl od knížete Lobkowicze odměněn modlitební knížkou Nábožný křesťan. V Nelahozevsi prožil Dvořák prvních dvanáct let svého života, po skončení školní docházky v roce 1953 se i s rodinou přestěhoval do Zlonic. Přesto se rád do Nelahozevsi vracel. I místní obyvatelé pamatovali na svého slavného rodáka, když mu v roce 1901, v roce jeho 60. narozenin, uspořádali velkolepé oslavy, kterých se Dvořák ale nakonec nezúčastnil. V roce 1913 byla na Dvořákově rodném domě odhalena pamětní deska od Františka Hnátka a v roce 1941 se konaly v Nelahozevsi v rámci Dvořákova 100. výročí narození velké oslavy, které navštívilo kolem 2000 návštěvníků.

Jako Památník Antonína Dvořáka byl Dvořákův rodný dům otevřen 9. září 1951 při příležitosti 110. výročí narození skladatele zásluhou Společnosti Antonína Dvořáka. S otevřením expozice v roce 1951 byly také zahájeny pravidelné oslavy „Dvořákova Nelahozeves“ konané v den skladatelových narozenin.
 
Program:
 
neděle 9. 9. 2018
 
11.00
Slavnostní akt u sochy Antonína Dvořáka s vystoupením Dětského pěveckého sboru Radost Praha (sbormistr Jan Pirner)
11.30
Matiné finského tenoristy Topiho Lehtipuu a klavíristy Karla Košárka v Památníku A. Dvořáka
Písně pro hlas a klavír Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia. O nových edicích písní Antonína Dvořáka promluví šéfredaktorka hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha PhDr. Eva Velická, Ph.D.
Vstup volný
 
14.00
Koncert pro rodiče s dětmi na Zámku Nelahozeves na téma české hymny
Účinkuje Dětský pěvecký sbor Radost Praha (sbormistr Jan Pirner)
 Jednotné vstupné 50 Kč
 
16.00
Bohoslužba v kostele sv. Ondřeje: Dvořákova Lužanská mše
Účinkuje Collegium 419 (umělecký vedoucí Lukáš Vendl)
Vstupné dobrovolné
 
úterý 11. 9. 2018
 
19.30
koncert na Zámku Nelahozeves
Program:        Antonín Dvořák: Nokturno
                 Franz Schubert: Oktet F dur, pro klarinet, lesní roh, fagot, 2 housle, violu, violoncello a         kontrabas.
Účinkují studenti a lektoři česko-německé Akademie komorní hudby.
Vstupné 120 Kč / 80 Kč (děti, senioři)
 
Informace ke koncertům a rezervace vstupenek a míst k sezení: kultura@nelahozeves.cz.
Vstupenky na koncert pro děti a na večerní koncert 11. září 2018 lze zakoupit na Obecním úřadě v Nelahozevsi (tel.: 315 785 059).
 
Akce se koná ve spolupráci s obcí Nelahozeves, Společností Antonína Dvořáka, Zámkem Nelahozeves a společnostmi MERO ČR, a. s., JP Spedition a Musica Holešov.

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077