Již tradičně spolupořádá Národní muzeum akci s názvem Dvořákova Nelahozeves. Letos proběhne už 68. ročník a kromě tradičního programu budete mít v tomto roce poprvé možnost užít si i venkovní rodinný piknik v parku pod zámkem. Tato akce proběhne v neděli 8. září od 11.00 do 16.00 v Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

Oslavy budou opět zahájeny u sochy skladatele v parku na náměstí v Nelahozevsi pietním aktem (položení květin). Následovat bude matiné významného houslisty Bohuslava Matouška a klavíristy Miroslava Sekery v rodném domě Antonína Dvořáka. Pro rodiny s dětmi je navíc v tomto roce úplně poprvé připraven rodinný piknik v parku pod zámkem, kde vystoupí nově založený místní pěvecký sbor. Děti se během pikniku budou také moci zúčastnit hudebně pohybové dílny. Součástí pikniku bude i občerstvení a hudební koutek. Celý den zakončí bohoslužba v kostele sv. Ondřeje, v rámci které zazní Dvořákovy duchovní skladby pro hlas a varhany (Ave Maria, Ave maris stella, Hymnus k Nejsvětější Trojici a výběr z Biblických písní) a také skladatelovy varhanní skladby z doby jeho studií na varhanické škole v Praze (zpěv - Lucie Silkenová, varhany - Vladimír Roubal).

Program neděle 8. 9. 2019:

  • 11.00

Slavnostní akt u sochy Antonína (položení květin)

  • 11.30

Matiné houslisty Bohuslava Matouška a klavíristy Miroslava Sekery v rodném domě A. Dvořáka. Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana

  • 11.00–16.00

Rodinný piknik „s Dvořákem“ v parku pod zámkem

12.30 Hudebně pohybová dílna Marka Šolmese Srazila

14.00 Vystoupení nelahozeveského pěveckého sboru

Hudební koutek / občerstvení

  • 16.00

Bohoslužba v kostele sv. Ondřeje

Duchovní skladby A. Dvořáka zazpívá sopranistka Lucie Silkenová, na varhany zahraje Vladimír Roubal

 

Vstup na akci je zdarma

Informace k programu: kultura@nelahozeves.cz

Akci pořádají: Obec Nelahozeves, Národní muzeum, Lobkowicz Events Management s.r.o. a Společnost Antonína Dvořáka za laskavého přispění společnosti Mero s.r.o.

Ke stažení