Ve čtvrtek 23. března 2023 se v Muzeu Podbořany otevírá nová, zcela unikátní expozice nazvaná Hlasy Čechů z Volyně. Ta návštěvníkům zprostředkuje jedinečné osudy komunity volyňských Čechů od jejich odchodu z Rakouska-Uherska do tehdejší Ruské říše až k návratům do Československa a současným událostem. Vznikla ve spolupráci města Podbořany s Národním muzeem, Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel a projektem Místa zblízka.

Kompletně nová expozice, která navazuje na starší projekt z roku 2004, se nyní otevírá ve zcela nových, větších prostorách. Návštěvníci tu budou mít příležitost prohlédnout si desítky unikátních a dosud veřejně neprezentovaných předmětů ze sbírek Národního muzea. Mezi takové se řadí zemědělské nástroje, vybavení z volyňských domácností či poháry ze závodů českých sokolských jednot na Volyni. Další exponáty návštěvníkům přiblíží témata náboženství, politických změn či období 1. a 2. světové války. Zkušenosti Čechů ze vzdáleného prostředí jsou zprostředkované také formou průvodních textů a map, mnoha fotografií či vzpomínek pamětníků.

Do Volyňské gubernie se od 60. let 19. století vydávali hromadně lidé z českých zemí za levnou půdou. Jako kolonisté si zde budovali svůj prosperující svět a přes časté politické změny se snažili zachovávat si přitom český charakter. Ve druhé světové válce tvořili značnou část československého armádního sboru, což přispělo k možnosti hromadného návratu desetitisíců lidí do historické vlasti. V největší míře reemigrovali do podbořanského či žateckého regionu. Volyň je nyní součástí Ukrajiny a rovněž za poslední rok z ní mnoho lidí s českými kořeny uprchlo před válkou do České republiky.

Expozice Hlasy Čechů z Volyně, kterou připravilo Národní muzeum, je ojedinělou prezentací stále živého a mnohdy opomíjeného tématu naší historie, kterou ze svého rozpočtu financovalo město Podbořany. Provoz muzea zajišťuje místní infocentrum, které sídlí v budově muzea na adrese Dukelská 1.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum