Ministryně obrany České republiky Jana Černochová a ministr kultury České republiky Martin Baxa spolu s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem a ředitelem Vojenského historického ústavu Praha Alešem Knížkem zahájili v úterý 3. května celorepublikový projekt, který mnoha způsoby připomíná nejen 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942, ale také osudy obyčejných lidí s jejich neobyčejnou statečností. Současně byly spuštěny webové stránky www.1942.cz, na kterých zájemci naleznou veškeré akce, které se budou v průběhu letošního roku v této souvislosti konat. Národní muzeum pak společně s Vojenským historickým ústavem Praha pro své návštěvníky připravilo výstavu Nikdy se nevzdáme!, která bude  slavnostně otevřena v den výročí útoku na Reinharda Heydricha 27. května 2022 v Historické budově Národního muzea a připomene pohnuté události roku 1942.

„Operace z 27. května 1942 představuje jedno z největších popření stále živé představy, že jsme my, Češi, jakýmsi národem Švejků. Jan Kubiš, Josef Gabčík, všichni jejich stateční spolubojovníci, Jan Zelenka-Hajský, desítky sokolů a všichni další, kteří tehdy s obrovským rizikem pomohli našim vojákům před operací i po ní. Jejich příběhy jsou definitivní odpovědí na všechny pochyby, že jsme snad národem bez hrdinů.“ Podle Martina Baxy ale příběh Anthropoidu obsahuje i silný prvek v podobě toho, jak ho do zapomnění chtěl odsunout komunistický režim. „Nebýt tohoto potlačování historické paměti, hráli by si čeští kluci po válce i dnes na Kubiše s Gabčíkem při svých dětských hrách. A i proto máme vůči našim tehdejším hrdinům dluh, který chceme napravit letos, kdy si připomínáme 80. výročí úspěšné operace Anthropoid,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

„Parašutisté, kteří provedli výsadek v rámci operace Anthropoid, a všichni další lidé, kteří jim pomohli zneškodnit jednoho z nejobávanějších a nejkrutějších nacistů, patří k našim největším hrdinům. Tento projekt přispěje k připomínání jejich odkazu, aby na něj mohla navazovat generace dnešních vojáků i občanů,“ dodává ministryně obrany Jana Černochová.

Všechny informace o připravovaných akcích na jediném místě

Národní muzeum se z pověření Ministerstva kultury ujalo koordinační role projektu věnovaného událostem roku 1942. Shromažďuje veškeré informace o nejrůznějších akcích pořádaných kulturními institucemi, které se budou v rámci letošního významného výročí konat po celé republice, a uveřejňuje je na webových stránkách www.1942.cz. Díky tomu je snadné se zorientovat v tom, co se zrovna děje ve vašem městě a naplánovat si třeba návštěvu výstavy nebo komentované prohlídky. Na zájemce ale nečekají jen dílčí programy jako koncerty, přednášky, pietní akce, promítání filmů, exkurze, besedy, diskuse, konference či venkovní hry, ale také speciální celodenní programy.

„Úspěšnou operaci Anthropoid považuji za jeden z nejvýznamnějších momentů našich novodobých dějin. Obdivuji neobyčejnou statečnost parašutistů a všech dalších lidí, kteří neváhali nasadit a obětovat své životy za svobodu své vlasti. Je naší povinností si jejich hrdinství stále připomínat a události roku 1942 udržovat v paměti veřejnosti. Výstava ‚Nikdy se nevzdáme!‘ a další akce k letošnímu 80. výročí jsou jedním z nejdůležitějších projektů Národního muzea v roce 2022,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Nikdy se nevzdáme!

Výstavní projekt Národního muzea a Vojenského historického ústavu Praha s názvem Nikdy se nevzdáme! bude návštěvníkům přístupný od 28. května 2022. Připomene v širších souvislostech realitu protektorátu i události a osudy spjaté s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. To vše se zaměřením na osudy konkrétních lidí, ať už aktivních odbojářů, žen či nezletilých. Nechybí však ani osobnosti z řad elit, jako je například Alois Eliáš či Vladislav Vančura. Návštěvníci tak budou moci sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu. K vidění budou autentické předměty československých parašutistů nebo doklady tehdejších událostí jako například části výstroje Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, včetně předmětů zabavených nacisty po boji v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dále bude možné si prohlédnout originál vysílačky desantu Silver A Libuše, přičemž je ve výstavě zmíněn právě osud radisty Jiřího Potůčka. Tragédii Lidic připomíná číslo popisné z lidické školy a výstava dále zahrnuje i jedinečné předměty dokumentující všední den protektorátu.

Ke stažení