Vědecké zaměření:

 • Problematika fyzické ochrany zvukových nosičů 
 • Historie soudobých, sociálních a kulturních dějin se zaměřením především na dějiny populární kultury v českých zemích i středoevropském prostoru 19. a 20. století

Vzdělání:

 • FF UK,  (Bc. 2013- 2017)

Předchozí působení:

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

Grantové projekty / Research grants

 • 2021 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 2. etapa (projekt NM, VISK 7, 2021) – hlavní řešitel
 • 2020 VISK 7: Komplexní ochrana a digitalizace sbírky zvukových nosičů z pozůstalosti R. A. Dvorského - 1. etapa (projekt NM, VISK 7, 2020) – člen řešitelského týmu
 • 2019-2020 Interní grant Národního muzea: Průkopníci byznysu se zvukem: Počátky obchodu, distribuce a šíření nejstarších zvukových nosičů před první světovou válkou v českých zemích. (VaV19/Stud) - hlavní řešitel
 • 2019-2023: Historie zvukových dokumentů na území ČR a USA ve sbírkách NM se zaměřením  převážně na období 1899–1960 a s důrazem na problematiku prodejců fonografických válečků a gramofonových desek v daném období. (dílčí cíl 24.II, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) – člen řešitelského týmu
 • 2019-2023: Komplexní pracovní postupy a funkční nástroje v rámci procesu ochrany a digitalizace zvukových dokumentů za účelem jejich zavedení do interní praxe digitalizace zvukových dokumentů v NM. (dílčí cíl 24.I, projekt NM, DKVRO NM 2019-2023) – člen pracovního týmu
 • 2019 VISK 7: Pilotní projekt digitalizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea – Českého muzea hudby (projekt NM, VISK 7, 2019) – člen pracovního týmu
 • 2018-2022 NAKI II: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích (projekt NM, NAKI II 2018-2022, č.proj.DG18P02OVV032) – člen pracovního týmu

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Association for Recorded Sound Collections (ARSC) – člen od 2019
 • International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – člen od 2020

Publikační činnost a aplikovaný výzkum (výběr):

Monografie / Monographs

Certifikované metodiky

 • ALLEN, Anthony, Helena NOVOTNÁ, Martin MEJZR a Filip ŠÍR. Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana : základní podmínky a postupy dlouhodobé fyzické ochrany fonografických válečků a standardních gramofonových desek. Praha: Národní muzeum, 2019. [online]. Dostupné z WWW: http://invenio.nusl.cz/record/411114

 •  

Funkční vzorek

 • MEJZR, Martin a Filip ŠÍR. Archivační krabice na fonografické válečky. Praha : Národní muzeum, 2020. 
 • MEJZR, Martin a Filip ŠÍR. Ochranný kotouč etiket gramofonové desky. Praha : Národní muzeum, 2019.

 •  

Studie a články / Studies and articles

 • GÖSSEL, Gabriel, Martin MEJZR, Michal STUDNIČNÝ a Filip ŠÍR. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea - Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2019, 11(2). ISSN 1804-2406.

 •  

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

Association for Recorded Sound Collections (ARSC) – 2019
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - 2019
Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC) - 2018

Ostatní odborné aktivity: