Specializace:

restaurování skla, keramiky a porcelánu

Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, obor Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

  • KNÍŽOVÁ, M.: Testování kombinací akrylátových pryskyřic Paraloid s různými rozpouštědly pro použití při restaurování silikátových materiálů. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2013.
  • CÍLOVÁ, Z.; KUČEROVÁ, I.; KNÍŽOVÁ, M.: Hodnocení korozního poškození středověkých vitrají z území Čech. In: Koroze a ochrana materiálu, Bulletin AKI, 2013.
  • CÍLOVÁ, Z.; BOUMOVÁ, K.; KNÍŽOVÁ, M.; KUČEROVÁ, I.: Průzkum středověkých vitrají a následné testování barev pro doplňování maleb. In: Restaurování vitráží, Praha: STOP - Společnost pro technologie ochrany památek, 2013.
  • KNÍŽOVÁ, M.: Restaurování dvou lidových oltářů. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2012.
  • SOUČKOVÁ DAŇKOVÁ, A.; CÍLOVÁ, Z.; KNÍŽOVÁ, M.; JENÍKOVÁ, L.: K metodice kresebných a hmotových rekonstrukcí historického skla. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2012.
  • KNÍŽOVÁ, M.; CÍLOVÁ, Z.; CYMBALAK, T.; SVATOŠOVÁ, S.: Restaurování modrého džbánku s emailovou výzdobou ze 17. století. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, Technické muzeum v Brně, 2011.