Vědecké zaměření:

 • italská malba, kresba a grafika 14.–16. století
 • sběratelství, výzkum provenience

Vzdělání:

 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (Ph.D. 2015)

Předchozí působení:

 • 2010–2022 Národní památkový ústav

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • 8/2008–9/2008 The Wallace Collection, Londýn (asistentka kurátorky)
 • 4/2007–7/2007 Grünes Gewölbe, Stattatliche Kunstsammlungen, Drážďany (asistentka kurátorky)
 • 2012– 2013 Fondazione Roberto Longhi, Florencie (badatelská stáž)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 2012 Studium cremonské renesanční kresby, Pinacoteca Ambrosiana, Milán, hlavní řešitelka (Fond mobility)
 • 2013–2014 Antonio Campi (1527–1584). Mezi manýrou a barokem, hlavní řešitelka (GAUK)
 • 2015–2022 Ad Unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu, spoluautorka (DKRVO)
 • 2018–2022 Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách na Moravě, spoluautorka (NAKI)

Výstavy a muzejní práce (výběrově):

a) autorské výstavní projekty NM

b) spolupráce na výstavních projektech NM

c) spolupráce na výstavních projektech jiných institucí

 • Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let, výstava – koncepce, texty panelů, Praha 2. 10.–18. 11. 2012, Staroměstská radnice, Sál architektů

Výběrová bibliografie (chronologicky):

 • Pavla Hlušičková, La questione dell' attribuzione e della datazione delle pitture murali dell' oratorio di San Vittore di Meda, in: Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2014, s. 89–94, ISBN 978-80-87922-02-6
 • Pavla Hlušičková, I dipinti di Antonio Campi nella collezione dei principi Dal Pozzo della Cisterna a Torino. In: Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2015, s. 95–100, ISBN 978-80-87922-05-7
 • Pavla Hlušičková, „L’amore che io tengo alla Patria mia“ Bronzová socha Herkula od Antonia Campiho v prostoru hlavního cremonského náměstí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Suplementum konference Umění v prostoru, prostor v umění, Olomouc 2015, 310, 167–172, ISSN 1212-1134
 • Pavla Hlušičková, Kreativní Evropa. Vybrané oceněné projekty, Praha 2015, ISBN 978-80-7480-048-1 (tisk), ISBN 978-80-7480-049-8 (pdf)
 • Pavla Hlušičková, Italská kresba, in: Martin Zlatohlávek: Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů, Olomouc 2016, kat. č. 20, kat. č. 22, kat. č. 35, s. 78–81, 82–85, 97, ISBN 978-80-88103-16-5
 • Pavla Hlušičková, Radovan Chmel, Šárka Radostová: The Case of Dual Identity, in: Acta Artis Academica 2017. Painting as a story. Proceedings of the 6th Interdisciplinary ALMA Conference, 1.– 3. 6. 2017 Brno, s. 113–124, ISBN 978-80-87108-75-8.
 • Autorka hesel v: Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.): Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu, sv. I/1. Od gotiky k manýrismu, Praha 2017, kat. č. 30, kat. č. 42, kat. č. 43, kat. č. 47, kat. č. 50, kat. č. 53, kat. č. 54, kat. č. 55, kat. č. 57, kat. č. 58, s. 181–184, 239–242, 243–248, 263–266, 275–278, 287–292, 293–296, 297–300, 305–308, 309–312, ISBN 978-80-7480-112-9
 • Autorka hesel v: Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.): Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu, sv. I/2. Od gotiky k manýrismu, Praha 2018, kat. č. 31, kat. č. 32, kat. č. 33, kat. č. 44, kat. č. 45, kat. č. 46, kat. č. 48, kat. č. 56, s. 229–232, 233–236, 237–244, 297–300, 301–304, 305–308, 313–316, 357–360, ISBN 978-80-7480-112-9
 • Pavla Hlušičková, Madona s dítětem a sv. Janem Křtitelem, in: Ars linearis, sv. VIII, Praha 2018, s. 21–26, 98–101, ISBN 978-80-7035-700-2
 • Pavla Mikešová, Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci, Zprávy památkové péče, č. 3, 2019, roč. 79, s. 353–364, ISSN 1210-5538
 • Pavla Mikešová, Obrazárna Památníku odboje v letohrádku Hvězda v letech 1921–1930. Pohled administrativní a sbírkotvorný, Umění, č. 4, 2020, roč. LXVIII, s. 414–429
 • Autorka hesel v: Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek, Magdalena Wells (co-eds.): Ad Unicum. Selected Works of Gothic, Renaissance and Mannerist Art from the National Heritage Institute, Czech Republic, Praha 2020, kat. č. 42, 52, 63, 69, 70, 71, 73, 74, s. 237–240, 301–306, 347–350, 375–378, 379–382, 383–386, 393–398, 399–402, ISBN 978-80-7480-151-8
 • Autorka hesel v: Pavla Machalíková (ed.): Databáze výstav z let 1850–1950: Náš odboj; Obrazy z bojišť Francie; Výstava bojišť; Ruští výtvarníci-legionáři, Ústav dějin umění Akademie věd, 2020
 • Pavla Mikešová, Přínos Františka Schmoranze ke studiu štukové dekorace letohrádku Hvězda, Zprávy památkové péče – speciální číslo / sborník konference František Schmoranzstarší. Architekt, stavitel a památkář, č. 2, 2021, roč. 81, s. 71–77, ISSN 1210-5538