Vědecké zaměření: 

antropologie 

Vzdělání: 

Přírodovědecká fakulta UK (antropologie), Filozofická fakulta UK (prehistorie) 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty: 

Zejména opakované studijní pobyty v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni a v antropologickém ústavě univerzity v Mohuči, účast na mnoha antropologických a archeologických kongresech v různých zemích. 

Granty:

Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny. (řešitel) 
Grantová agentura ČR: GAČR 206/07/0699, 2007-2009 

Pedagogická činnost: 

V současnosti žádná, ale dříve po mnoho let přednášky pro posluchače archeologie a klasické archeologie na Filozofické fakultě UK a pro posluchače antropologie na Přírodovědecké fakultě UK. V r. 2005 přednášky z paleodemografie pro posluchače archeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Muzejní práce (výstavy): 

Zejména výstava „Člověk před tisícem let“, která byla původně instalována v hlavní budově NM a pak reinstalována na mnoha místech v Československu, v Polsku, v Berlíně a ve Vídni. Tato výstava se ve zkrácené verzi stala trvalou antropologickou expozicí v hlavní budově. V poslední době spolupráce na výstavě „Pražská pohřebiště a hřbitovy na Staroměstské radnici v Praze a spolupráce na výstavě „Tresores de femmes“ v muzeu v Bibracte ve Francii.

Bibliografie v posledních letech: 

  • Antropologie, Příručka pro studium kostry. M. Stloukal, vedoucí autorské skupiny. Národní muzeum 1999. Kapitoly: Úvod str. 1-2, Historia str. 3-5, Laboratorní zpracování antropologického materiálu str. 6-8, Paleodemografie str. 359-373, Typologie str. 374-377, Žárové pohřby str. 378-382, Antropologická chakateristiky pravěkých a středověkých populací str. 383-385. 
  • Oddíl „Antropologie“ v Ottově obrazové encyklopedii „Česká republika, Ottovo nakladatelství, Praha 2005, str. 24-25 
  • Stloukal M., Sekáčová A.: Skeletal remains of monks from the Kladruby Monastery, western Bohemia (17th-18th centuries). ČNM, řada přírodovědná, 175, 53_59, 2006. 
  • Lipovský J., Stloukal M.: Unique pathological findings in skeletal remains of monks from the Kladruby Monastery, western Bohemia (17th-18th centurie). ČNM, řada přírodovědná, 175, 61-76, 2006.