Vědecké zaměření:

 • Bedřich Smetana
 • hudební kultura 19. století

Vzdělání:

 • FF UK Praha, hudební věda – dějiny divadla (1975–1980), PhDr. (1981), Ph.D. (2013)

Pracovní stáže a zahraniční pobyty:

 • Švédsko, 2005 (smetaniana v archivech a knihovnách v Göteborgu a ve Stockholmu)

Granty a projekty:

 • 2020–2022 – Bedřich Smetana: Korespondence III (1875–1879). Kritická edice (GA ČR č. 20-19382S), spoluřešitelka
 • 2019–2023 – Život a dílo Bedřicha Smetany / Průzkum a edice deníků Bedřicha Smetany, (DKRVO, cíl 22.II)
 • 2018–2019 – Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874). Kritická edice (GA ČR č. 18-20361S), spoluřešitelé: Milan Pospíšil, Jana Vojtěšková
 • 2016–2017 – Příprava kritické edice korespondence Bedřicha Smetany – 2. díl (DKRVO 2016/46, 2017/43)
 • 2014–2015 – Bedřich Smetana: Korespondence I (1840–1862). Kritická edice (GA ČR č. 14-22997S), spoluřešitel: Milan Pospíšil
 • 2013 – Příprava kritické edice korespondence Bedřicha Smetany (DKRVO 2013/41)
 • 2005–2011 – Osobnosti české vědy a kultury – Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany a nový vědecký katalog pramenného fondu jako její nezbytné východisko, (MK 00002327202), spoluřešitel: Milan Pospíšil
 • 2002 – Bedřich Smetana: Hubička, Libuše – faksimilové edice notových pramenů (VISK 6, MK ČR), spoluřešitelé: Jana Plecitá, Milan Pospíšil
 • 1986–1995 – Úloha velkých skladatelských osobností v dějinách české hudby – Edice korespondence Bedřicha Smetany (SPZV IX-8-6/04), spoluřešitelka

Expozice a výstavy:

 • Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2014–2015.
 • Kresby Bedřicha Smetany. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2013–2014. Spoluautorka: Jana Plecitá.
 • Prodaná nevěsta, česká opera oper. Výstava ke Dni české státnosti. Praha, Národní divadlo – hlavní foyer, 2009. Spoluautorky: Jana Plecitá, Taťána Součková.
 • Kresby Bedřicha Smetany, Litomyšl, RM Litomyšl – rodný byt B. Smetany, 2009.
 • Památník Bedřicha Smetany na Lamberku. Stálá expozice. Obříství, 2007 – dosud. Spoluautorka: Barbora Viktoriová.
 • Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006. Výstava k 80. výročí založeni Muzea B. Smetany. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2006–2008. Spoluautoři: Jana Plecitá, Milan Pospíšil.
 • Praha – Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí – část Hudba jako zrcadlo společných dějin. Praha, Archiv hl. m. Prahy – Clam-Gallasův palác, 2004–2005. Spoluautorka a kurátorka.
 • Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Stálá expozice. Jabkenice, Památník B. Smetany, 2003 – dosud. Odborná dokumentace: Jana Plecitá.
 • Smetana, Dvořák and their Prague. Bergen, Troldhaugen – Muzeum E. Griega, 2000–2001. Spoluautorka: Jarmila Tauerová.
 • Liszt es Praga (Liszt and Prague). Budapešť, Muzeum F. Liszta, 1999.
 • Bedřich Smetana. Doba, život, dílo. Stálá expozice. Praha – Muzeum Bedřicha Smetany, 1998 – dosud. Spoluautorka: Marta Ottlová.
 • Pamětní síň Jana Kubelíka. Stálá expozice. Praha, Rudolfinum, 1994–2011.
 • Zachráněné rukopisy. Praha, Národní muzeum – Panteon, 1994.

Publikační činnost (výběr):

 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan – Vojtěšková, Jana – Kroupa, Jiří: Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence II. 1863–1874. Praha: Národní muzeum – Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě – KLP, 2020.
 • Mojžíšová, Olga: Two Newly Obtained Letters by Bedřich Smetana / Dva nově získané dopisy Bedřicha Smetany. Musicalia 11, 2019, č. 1–2, s. 93–104 (anglická verze), s. 105–113 (česká verze).
 • Mojžíšová, Olga: Rok 2018 a proměna fenoménu Smetana. Muzikologické fórum 8, 2019, č. 1, s. 13–22.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva. Ke vzniku díla | Preface. On the Genesis of the Work. | Vorwort. Zur Entstehung des Werkes. In: Smetana.Vyšehrad. Urtext (ed. Hugh Macdonald). Kassel: Bärenreiter, 2019, s. III–VI, VII–X, XI–XV.
 • Mojžíšová, Olga: Společnost Bedřicha Smetany. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Centrum hudební lexikografie – Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2019. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1543 (16. 7. 2019).
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Centrum hudební lexikografie – Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2018. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1004472 (21. 11. 2018).
 • Mojžíšová, Olga: Die finanzielle Lage Bedřich Smetanas im Lichte der Quellen. Musicologica Olomucensia 27, 2018 (eds. Jan Blüml, Jiří Kopecký, Marta Ottlová), s. 12–43.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva | Ke vzniku díla | Preface. On the Genesis of the Work. | Vorwort. Zur Entstehung des Werkes. In: Smetana. Z českých luhů a hájů. Urtext. (ed. Hugh Macdonald). Kassel: Bärenreiter, 2018, s. III–V, VI–IX, X–XIII.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva | Ke vzniku díla | Preface. On the Genesis of the Work. | Vorwort. Zur Entstehung des Werkes. In: Smetana. Šárka. Urtext. (ed. Hugh Macdonald). Kassel: Bärenreiter, 2018, s. III–V, VI–IX, X–XIII.
 • Mojžíšová, Olga: Muzeum Bedřicha Smetany. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Centrum hudební lexikografie – Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2018. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=4864 (12 . 2. 2018).
 • Mojžíšová, Olga: Smetana a Shakespeare / Smetana and Shakespeare. Musicalia 9, 2017, č. 1–2, s. 57–67 (česká verze), 68–80 (anglická verze).
 • Mojžíšová, Olga: Smetanův soupis vlastních skladeb do roku 1858. / Smetana's List of His Own Works until 1858. Musicalia 8, 2016, č. 1–2, s. 59–67 (česká verze), 68–77 (anglická verze).
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I. 1840–1862. Praha: Národní muzeum – Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě – KLP, 2016.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Centrum hudební lexikografie – Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=4189 (7. 9. 2016).
 • Mojžíšová, Olga. Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání. Musicologica Brunensia 50, 2015, č. 1, s. 153–164.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva / Preface / Vorwort. In: Smetana. Vltava / Die Moldau. Urtext. (ed. Hugh Macdonald). Kassel: Bärenreiter, 2014. Partitura / Score / Partitur, s. III–V; pro klavír na 4 ruce / for Piano Duet / für Klavier zu vier Händen, s. III–VI.
 • Mojžíšová, Olga: Kresby Bedřicha Smetany / Drawings by Bedřich Smetana. Musicalia 5, 2013, č. 1–2, s. 97–104 (česká verze), 105–117 (anglická verze).
 • Mojžíšová, Olga. Smetanův Händel, Haydn a Mendelssohn v Göteborgu. In: Miscelanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009: Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (ed. Michaela Freemanová). Praha: Česká společnost pro hudební vědu – Agora, 2012, s. 130–139.
 • Mojžíšová, Olga. The Legacy of Bedřich Smetana – the Development and Changes in His Reception. In: National identity|ies in Czech music (ed. Lenka Dohnalová). Praha: Institut umění – Divadelní ústav – Česká hudební rada, 2012, s. 37–42.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Bedřich Smetana a jeho korespondence / Bedřich Smetana and his correspondence. Praha: Národní muzeum, 2011.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 5–17.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 19–42.
 • Mojžíšová, Olga: Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu. Musicologica Brunensia 45, 2010, č. 1–2, s. 163–169.
 • Mojžíšová, Olga: Čestné finanční dary Bedřichu Smetanovi. In: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008: Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Praha: Česká společnost pro hudební vědu – Etnologický ústav Akademie věd České republiky – Agora, 2010, s. 78–83.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha: Národní muzeum – KLP, 2009.
 • Mojžíšová, Olga: „Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří.“ In: Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století (ed. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl), Praha: Academia, 2009, s. 95–108.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana v českém hudebním životě 19. století. In: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta. Praha: Úřad vlády ČR – Národní muzeum – Národní divadlo – Český rozhlas, 2009, s. 18–29.
 • Mojžíšová, Olga: Portrait du fondateur de la musique nationale tchèque. In: La Fiancée vendue. L’Avant Scène Opéra № 246, (ed. Marianne Frippiat), 2008, s. 66–71.
 • Mojžíšová, Olga: Casimir Antonio Cartellieri; Jan Theobald Held; Josef František Maxmilián Lobkovic; Antonín Vranický. In: Česká divadelní encyklopedie. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. (ed. Alena Jakubcová a kol.). Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 111–112, 240–241, 347–350, 639–640.
 • Mojžíšová, Olga: Die Digitalisierung der Bedřich Smetana’s Musikhandschriften und Korrespondenz. Fontes Artis Musicae 54/1, 2007, s. 122–126.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Kassel: Bärenreiter, 2006, sl. 926–951.
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006. Praha: Národní muzeum, 2006.
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Průvodce (katalog expozice). Praha: Národní muzeum, 2003.
 • Mojžíšová, Olga: Projekt digitalizace rukopisů Bedřicha Smetany – důvody, metodika, využití. / Restrukturalizace sbírek jako nezbytný předpoklad katalogizace. Specifika a problémy sbírkových fondů Smetanova muzea. In: Kritické edice hudebních památek IV/1, 2 (ed. Stanislav Tesař), Brno: Masarykova univerzita, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 35–38, 113–116.
 • Mojžíšová, Olga – Ottlová, Marta: Muzeum Bedřicha Smetany. Průvodce | Bedřich-Smetana-Museum. Museumsführer. | The Bedřich Smetana Museum. A Guidebook (katalog expozice).  Praha: Národní muzeum, 1999–2000.
 • Mojžíšová, Olga: Hudba v lobkovických sídlech a salonech. In: Salony v české kultuře 19. století (ed. Helena Lorenzová, Taťána Petrasová), Praha: KLP, 1999, s. 208–216.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana: Dvě vdovy. Faksimilové vydání pramenů na CD-ROM. In: Kritické edice hudebních památek II (ed. Jan Vičar, Božena Felgrová), Olomouc: Univerzita Palackého, 1998, s. 33–39.
 • Mojžíšová, Olga: Jan Kubelík a Česká filharmonie. In: 100 let České filharmonie – historie, osoby, kontexty (ed. Helena Havlíková), Praha: Česká filharmonie, [1997], s. 44–55.
 • Mojžíšová, Olga: Současný stav kritických edicí smetanovských pramenů. In: Kritické edice hudebních památek (ed. Alena Burešová, Jan Vičar), Olomouc: Univerzita Palackého, 1996, s. 86–92.
 • Mojžíšová, Olga: Smetanovské prameny – stav 1994. Hudební věda 32, 1995, č. 1, s. 19–26.
 • Mojžíšová, Olga: The State of Smetana Source Materials: 1994. In: Bedřich Smetana 1824–1884. Report of the International Musicological Conference (ed. Olga Mojžíšová, Marta Ottlová), Praha: Národní muzeum, 1995, s. 243–251.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana a východní Čechy. Muzikologické dialogy 1984 (ed. Stanislav Bohadlo), Hradec Králové 1986, s. 213–229.
 • Čechová, Olga: K historii Společnosti Bedřicha Smetany. In: Sto let odkazu Bedřicha Smetany (ed. Milan Kuna), Praha: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců 1985, s. 208–216.
 • Čechová, Olga: Z hudebního archivu Lobkoviců. (Rukopis úpravy Haydnova oratoria). Opus musicum 16, 1984, č. 3, s. 93–95.

Aktivní účast na významných mezinárodních vědeckých konferencích:

 • Bedřich Smetana – umělec a člověk své doby. Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele, Olomouc, 2020.
 • Kraus und Smetana. Mezinárodní mezioborová konference Der Wissenschaftler und Kulturpolitiker Arnošt Kraus, Praha, 2017.
 • Smetanovský dluh české muzikologie. 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Brno, 2014.
 • Smetana and Shakespeare. 9th World Shakespeare Congress, Praha, 2011.
 • Die Digitalisierung von Musikquellen des Smetana-Museums. IAML-IAMIC-IMS Conference. Göteborg, 2006.
 • Smetanovy finanční poměry ve světle pramenů. Mezinárodní muzikologická konference Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času. 1824–1884–2004. Litomyšl, 2004.
 • Jan Kubelík a Česká filharmonie. Mezinárodní muzikologická konference 100 let České filharmonie – historie, osobnosti, kontexty, Praha, 1996
 • Smetanovské prameny – stav 1994. Mezinárodní muzikologická konference Bedřich Smetana 1824–1884. Praha, 1994.
 • K problematice smetanovské dokumentace. Mezinárodní výroční konference IAML, Praha, 1991.

Pedagogická činnost:

 • Přednášky o ediční problematice Smetanovy korespondence v rámci seminářů na katedrách hudební vědy FF UP Olomouc (2018) a FF UK Praha (2019).
 • Katedra hudební vědy FF UP Olomouc – přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2007).
 • Ústav hudební vědy FF MU Brno – přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2006).

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Vědecká rada Národního muzea (1993–2008)
 • Česká společnost pro hudební vědu (od 1992)

Ostatní odborné aktivity:

 • spolupráce s Českým rozhlasem – odborně popularizační pořady: 1983–1985: pravidelné pořady z gramofonových nahrávek; 1994: Bedřich Smetana o sobě a o svém díle, 4dílný cyklus k Roku české hudby, spoluautorka: Marta Ottlová; 2001: Prodaná nevěsta známá i neznámá, spoluautor: Milan Pospíšil; 2009: Bedřich Smetana a Švédsko; 2014: Bedřich Smetana, člověk a umělec své doby, 5dílný cyklus k Roku české hudby.
 • odborná spolupráce na filmových dokumentech: Legenda jménem Kubelík, ČT 1999; První česká opereta. Prodaná nevěsta, ČT 2001; Bedřich Smetana – cesty zrání, ČT 2002; Ecce homo Bedřich Smetana, BVA International 2004; Bedřich Smetana. Život žitý zaživa, ČT 2012; Karel Sabina a jeho doba, ČT 2013.
 • spolupráce s hudebními vydavatelstvími – průvodní odborné texty k CD především s díly B. Smetany, mj. k jednotlivým CD souborné nahrávky klavírního díla Bedřicha Smetany Klavírní dílo Bedřicha Smetany 1–8. Jitka Čechová, Supraphon, 2005–2014.
 • spolupráce na projektu Záchrana kulturního dědictví v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO – restaurování a výstavní prezentace autografů Mé vlasti a Prodané nevěsty. Praha, 2000 a 2002.