Vědecké zaměření

 • Systematika, taxonomie a biogeografie obojživelníků a plazů střední Evropy, Blízkého východu a Amazonie

Vzdělání

 • 1977–1982 PřF UK
 • 1983–1985 studijní pobyt PřF UK
 • 1985–1988 interní vědecká aspirantura PřF UK

Členství ve vědeckých radách a společnostech

 • Vědecká rada NM
 • Česká zoologická společnost
 • Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terarienkunde
 • Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie
 • Societas Europea Herpetologica

Krátkodobé studijní pobyty v zahraničí (výběr)

 • The Hebrew University, Jerusalem, Israel (1995)
 • Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Peru (2001, 2002)
 • Coleccion Boliviana de Fauna, Museo Nacional de Historia Natural, La Paz, Bolivia (1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2013, 2015)
 • The National Taiwan Museum, Taipei, Taiwan (2006)
 • Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru (2012, 2013, 2014).
 • Illinois Wesleyan University, Bloomington, Illinois, USA (2014, 2016)
 • Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brazil (2016)

Muzejní výstavy a expozice

 • Tajemný svět ticha (výstava 1989, spoluautor)
 • Na prahu Syrské pouště (výstava 2001, autor)
 • Stálá expozice obojživelníků a plazů (zrenovovaná expozice 2004–2010, autor)
 • Formosa tisíce tváří (výstava 2005, kurátor)
 • Procházka amazonským pralesem (výstava 2005, autor)
 • Archa Noemova (výstava 2014, spoluautor)

Výstavy kreseb a ilustrací

 • Kresby Jiřího Moravce (Národní muzeum, Praha, 1997)
 • Ilustrátoři přírody 2013 (Česká zemědělská univerzita, Praha; Mendelova univerzita, Brno; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Univerzita Tomáše Bati, Zlín)
 • Příroda v ilustraci (Národní zemědělské muzeum, Lovecký zámeček Ohrada, 2013)
 • Výstava masožravých rostlin a kresby Jiřího Moravce (Botanická zahrada, Brno 2014)
 • Obrázky z fauny našich plazů (Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia, Praha, Brno, 2015)

Pedagogická činnost

Externí spolupráce PřF UK

Knihy a monografie

 • Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. – Národní muzeum, 1994.
 • Svět zvířat VII. Obojživelníci, plazi. – Albatros, 1999.
 • České názvy živočichů IV. Obojživelníci (Amphibia). – Národní muzeum, 2001.
 • České názvy živočichů VII. Plazi (Reptilia) 1. Želvy (Testudines), krokodýli (Crocodylia), haterie (Rhynchocephalia). – Národní muzeum, 2008.
 • Procházka amazonským pralesem. – Academia, 2009.
 • Fauna ČR, Plazi - Reptilia. – Academia, 2015.