Národní muzeum a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otevírají nový studijní obor Muzejní studia. Jde o profesní program navazujícího magisterského studia. Studium propojené s praxí vyučují odborníci fakulty i Národního muzea. Studium zahrnuje jak poznání práce kurátora, přiblížení výstavní činnosti, tak edukační práce v muzeích nebo nové technologie.

Studovat lze v prezenční i kombinované formě.

Přihlášky lze podávat do 14. 8. 2023, výuka začíná v říjnu 2023.

Více informací na webových stránkách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.