Role parlamentu v klíčových událostech Československa

Jak parlament zasahoval v klíčových okamžicích 20. století v Československu?


Magický obřad sv. Korony

Korona není jen virus, stejné jméno má i katolická světice a mučednice sv. Korona. Její svatostánek v Itálii navštívil ve 14. století i císař Karel IV. Naši předkové se na ni obraceli jako k pomocnici v nouzi. Snad její spojení s korunou, symbolem moci a bohatství, způsobilo, že se stala součástí magických obřadů hledačů pokladů. Jak takové hledání probíhalo a co k němu bylo třeba?


Katovské řemeslo aneb popravy, věšení, čtvrcení


Exil a emigrace po Bílé hoře


Druhý život Bílé hory


Bílá hora v mezinárodním kontextu


Vojenské vyprávění o Bílé hoře


Příběh praporu roty Nazdar

U příležitosti výročí Vzniku samostatného Československa jsme si pro vás připravili výstavu Lvem mě nazývají. Tentokrát se zaměříme na exponáty související s Československými legiemi – prapor roty Nazdar a obraz Františka Kupky.


Řád Bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšším vyznamenáním České republiky a zároveň ústředním exponátem výstavy Lvem mě nazývají. Zjistěte, jaké všechny podoby může mít a co ukrývá jeho historie.