Daleko za hranicemi naší země, v asijském Mongolsku, lidé netančí jen pro zábavu. Věří totiž, že tanec má magickou moc. Už více než dvě stě let tam při různých příležitostech tančí tanec cam. Na otevřeném prostranství jej místním lidem předvádějí buddhističtí mniši přestrojení za bohy a démony. Jsou oděni do pestrobarevných kostýmů a tváře jim zdobí veliké masky. Chop se pastelek nebo fixů a vybarvi si některé z masek v našich omalovánkách.

 

​Vybarvi si omalovánky s Tomášem Garriguem Masarykem. Za omalovánkami objevíš krátký příběh, který se stal dlouho předtím, než byl zvolen prvním československým prezidentem. Je to příběh o jeho setkání s Charlottou Garrigue, kterou si vzal za ženu.

 

​Seznam se s domorodými obyvateli Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie. Poznáš, jak vypadali a jaké oblečení nosili. Chop se pastelek nebo fixů a vybarvi si obrázky podle libosti.

 

Vymaluj si obrázky zachycující lidové zvyky, slavnosti a tradice, které lidé na vesnici dodržovali a slavili během celého roku. Obrázky jsou doplněné krátkými texty, které dané zvyklosti a svátky srozumitelně vysvětlují. Dozvíš se tak, jak se slavil masopust, proč se vynášela Morana a kdo je svatá Lucie.