Provozní náměstek

Pověřena řízením: Ing. Marika Bártová
marika_bartova@nm.cz
Tel.: 224 497 267

Oddělení technické správy HB

Pověřen řízením: Milan Voříšek
milan_vorisek@nm.cz
Tel.: 224 497 155

Oddělení hospodářské správy

Vedoucí: Milan Voříšek
milan_vorisek@nm.cz
Tel.: 224 497 155

Oddělení bezpečnosti a ochrany majetku

Vedoucí: Miroslav Pastrňák
miroslav_pastrnak@nm.cz
Tel.: 224 497 457

Oddělení technické správy ČMH

Vedoucí: Antonín Slavík
antonin_slavik@nm.cz
Tel.: 224 497 725

Oddělení správy depozitářů Horní Počernice

Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9
Vedoucí: Pavel Valter
pavel_valter@nm.cz
Tel.: 224 497 954

Oddělení správy depozitářů Terezín

Tyršova 207, 411 55 Terezín
Vedoucí: Pavel Panaš
pavel_panas@nm.cz
Tel.: 416 738 895

Obchodní oddělení

Vedoucí: Ing. Zdeňka Šubrtová
zdenka_subrtova@nm.cz
Tel.: 224 497 159