Velká část expozic Národního muzea se nachází v historických objektech. To mnohdy ovlivňuje i možnosti jejich plného bezbariérového zpřístupnění. Příkladem zpřístupnění památkově chráněného objektu je Historická budova Národního muzea, která díky nedávné rekonstrukci a vybudování spojovací podzemní chodby získala bezbariérový přístup do svých prostor.

Kromě fyzické přístupnosti Národní muzeum usiluje o komplexní přístup a pracuje i na odstraňování komunikačních bariér, čehož výsledkem je i postupně se rozšiřující nabídka pro návštěvníky s postižením. Národní muzeum spolupracuje či konzultuje při tvorbě svých výstav, expozic a programů a rovněž v oblasti testování bezbariérového zpřístupnění s organizacemi jako jsou například Národní rada osob se zdravotním postižením, Pražská organizace vozíčkářů, dále Ústav jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nebo Centrum pro dětský sluch Tamtam.

Návštěva objektů

Návštěva objektů

Zjistěte, které objekty Národního muzea jsou bezbariérově přístupné.