Národní divadlo sehrálo v Dvořákově životě významnou úlohu. Prozatímní divadlo, ve kterém skladatel působil jako violista, se po postavení Národního divadla v roce 1881 stalo jeho součástí. Ještě týž rok, v závěru dokončovacích prací v polovině srpna, ale Národní divadlo vyhořelo. Díky veřejným sbírkách a podpoře významných osobností se podařilo divadlo opravit a znovu otevřít o dva roky později v roce 1883. V rámci slavnostního otevření 18. listopadu, jehož hlavním programem bylo uvedení Smetanovy opery Libuše, se uskutečnila také slavnostní akademie, pro kterou Dvořák složil na výzvu Sboru pro dostavení Národního divadla předehru Husitská.

V Národním divadle měly své premiéry skladatelovy opery Král a uhlíř (2. verze), Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča, Rusalka a Armida. Mimořádného úspěchu se dočkala Rusalka, která se od své premiéry v roce 1901 hraje v Národním divadle nepřetržitě až dodnes.    

Úkol

Poslechněte si nahrávku árie z Dvořákovy slavné opery v podání známé české sopranistky. Poznáte, o kterou árii se jedná?

Měsíčku na nebi hlubokém Celý svět nedá ti, nedá Vidino divná, přesladká

Zpět na druhé stanoviště