/English here/

23. 7. 2018

Pozoruhodný strom vyrůstá přímo ze základů domku zahradníka. Je zřejmé, že k zakořenění došlo až v době, kdy se Sidonie Nádherná o park nemohla starat. Nejspíš se vysemenil ze sousedního exempláře. Evodie Daniellova (Euodia daniellii), česky ampák, nověji čtverák. Je to dekorativní dřevina, ale její hlavní přednost nejlépe vystihuje její anglické pojmenování: bee bee tree – je důležitá pro včelaře. Kvete až na sklonku léta a v té době nemá skoro žádnou konkurenci. Pro včely a nejrůznější ostatní hmyz je vítaným cílem. Stromek je v tomto období v parku zdaleka nejen vidět, ale i slyšet a cítit.


Bee bee tree

23 July 2018

The remarkable tree grows directly from the foundations of the gardener’s house – it is obvious that rooting took place at a time when Sidonie Nádherná could not take care of the park. It probably shed seeds from the neighbouring tree. Evodie Daniellova (Euodia daniellii) – Czech Evodia daniellii, more recently called Tetradium danielli. It is a decorative tree, but its main advantage is best described by its English name: bee bee tree – it is important for bee-keepers. It blooms until the end of summer and has almost no competition at that time. It is a welcoming destination for bees and a variety of other insects. At this time, you can not only see the tree in the park, but also hear and feel it.