/English here/

24. 2. 2008

Na jižním okraji louky v centru parku roste vzácný buk lesní sleziníkolistý (Fagus sylvatica ‚Asplenifolia‘). Šedá kůra na první pohled prozradí buk, ale listy této okrasné odrůdy jsou hluboce stříhané. Byla vyšlechtěna v roce 1804 ve Francii a v zámeckých parcích v Čechách se začala objevovat po polovině 19. století. Přibližně v této době si ji hrabě Josef Xaver Vratislav z Mitrovic (1818–1869) nechal vysadit k jedné z cest svého nového anglického parku.


Fernleaf European beech tree

24 February 2008

A rare beech tree (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’) grows on the southern edge of the meadow in the centre of the park. The grey bark reminds of a beech at first glance, but the leaves of this fancy variety are deeply cut. It was bred in 1804 in France and began to appear in chateau parks in Bohemia after the middle of the 19th century. Around this time, Count Josef Xaver Vratislav of Mitrovice (1818–1869) had it planted on one of the paths of his new English park.