/English here/

24. 4. 2011

Znáte význam slova „maróny“? Ti, kteří luští často křížovky, určitě ano. Je to jiný výraz pro plody jedlých kaštanů (Castanea sativa). Původně jich tu nechal vysadit otec Sidonie a Karla, rytíř Nádherný (1846–1895), celou skupinu, z níž v současnosti zbývají pouze dva stromy. Ten na fotografii, s kmenem poznameným bleskem, a rozložitý soused dole u cesty. Karel Hieke (1930–2011), přední český dendrolog a zahradník, je řadil mezi nejvzácnější listnáče v parku. Plody kaštanovníku dozrávají v říjnu a je jednoduché si je nasbírat. Srážení kaštanů, nebo dokonce lámání větví je pro strom smrtelně nebezpečné a navíc úplně zbytečné, protože se tak většinou získají jen nedozrálé plody. Kaštanovníky volně rostou v celé jižní polovině Evropy a jsou velmi rozmanitě využívané v jednotlivých kuchyních. Oblíbená je kaštanová kaše, pyré, nádivky, pudink, kaštany v čokoládě. Existuje dokonce kaštanový likér, pálenka, pivo nebo víno. U nás se vůně pečených kaštanů už zase stala součástí atmosféry vánočních trhů.


Sweet chestnut tree

24 April 2011

Do you know the meaning of the word “marons”? Those who often solve crossword puzzles certainly do. It is another term for the fruits of edible sweet chestnuts (Castanea sativa). The father of Sidonie and Charles, the Knight Nádherný (1846–1895), originally planted a number of these here – currently, there are only two trees. The one in the photograph, with a trunk affected by lightning, and the large one down the road. Karel Hieke (1930–2011), a leading Czech dendrologist and gardener, ranked them among the rarest broad-leaved trees in the park. The fruits of the chestnut tree ripen in October and are easy to pick. Cutting chestnuts or even breaking their branches is deadly for the tree and, moreover, completely unnecessary, because so often only unripe fruits are obtained. Chestnut trees grow freely throughout the southern half of Europe and are very widely used in individual cuisines. Popular dishes are chestnut porridge, purée, stuffings, puddings, chestnuts in chocolate. There is even chestnut liqueur, brandy, beer or wine. In our country, the smell of roasted chestnuts has once again become part of the atmosphere of Christmas markets.