/English here/

1913–1914

Když byly děti Nádherných malé, byla současná azalková stráň jen lysým kopečkem, na jehož vrcholu stál dřevěný kuželník se stříškou, aby se dalo hrát i za deště.
Velká skupina azalkových keřů je jednou ze stop, které v janovickém parku zanechal proslulý zahradní architekt a botanik Camillo Schneider (1876–1951), který ve 20. letech minulého století pomáhal dvojčatům s úpravami parku. V tomto případě radil soustředit velké množství různě barevných azalkových keřů do jednoho velkého, nepravidelného tvaru – v době květu pak místo získalo silnou schopnost zapůsobit na příchozí. První azalky zasadili sourozenci v dubnu 1924 – a poslední sázela sama Sidonie těsně po válce. Byla to pro ni těžká doba. Německá armáda zřídila v prostoru středních Čech rozsáhlé cvičiště a všechny obyvatele z něj vyhnala. Janovice přišly na řadu v 5. vlně vystěhování a Sidonie odešla na konci března 1944. Po válce se vrátila plná nadějí a bojovala za obnovu a zachování svého rodinného sídla. Nakonec byla okolnostmi donucena k emigraci. Do Anglie odešla v roce 1949 jako bytost vytržená z kořenů; zemřela nedlouho potom, v září 1950, a byla pochovaná na hřbitově v Denhamu blízko Londýna. Azalkové keře tak dnes připomínají i poslední měsíce Sidonie Nádherné v Janovicích.


Bowling alley

1913–1914

When the Nádherný family children were little, the current azalea hillside was just a bare hill, at the top of which stood a wooden bowling alley with a roof so that people could play there even when it was raining.
A large number of azalea shrubs is one of the traces left in the Janovice park by the famous landscape architect and botanist Camillo Schneider (1876–1951), who was helping the twins with landscaping in the 1920s. In this case, he advised concentrating a large number of differently coloured azalea bushes into one large, irregular shape – and the place gained a strong ability to impress newcomers at the time of flowering. The first azaleas were planted by the siblings in April 1924 – and the last one was planted by Sidonie herself shortly after the war. It was a difficult time for her. The German army had set up an extensive training ground in Central Bohemia and displaced all the inhabitants from the area. Janovice’s turn came in the 5th wave of the displacement and Sidonie left at the end of March 1944. After the war, she returned full of hope and fought for the restoration and preservation of her family home. In the end, she was forced to emigrate by other circumstances. An uprooted person came to England in 1949; she died shortly afterwards, in September 1950, and was buried in Denham Cemetery near London. Nowadays, the azalea bushes are a reminder of the last months of Sidonie Nádherná in Janovice.