/English here/

23. 4. 2008

Liliovník tulipánokvětý na svahu hráze pod zámkem je jedním z nejstarších stromů v parku, rostl už v anglické zahradě hraběte Vratislava (1818–1869). Jestliže ho chcete zastihnout rozkvetlý, musíte návštěvu naplánovat přibližně na první polovinu června. Liliovníky jsou doma v severní Americe. Do evropských zahrad pronikly už v 17. století, protože hned první osadníci obdivovali vysoký dlouhověký strom (až 50 m, až 300 let). Navíc k člověku přívětivý: poskytuje lehké, snadno zpracovatelné dřevo, vhodné ke zhotovování různého nářadí, nábytku, hraček – i varhan. Z mladých stromů je bílé, ze starších žluté s hnědým jádrem, z velmi starých modré. Z hořké kůry mladých větví a kořenů lze připravit čaj účinný proti horečkám. Ohledně správného názvu stromu panuje mírné dohadování: latinsky je to liriodendron tulipifera, ale v češtině najdete vedle liliovníku i liriovník a tulipánovník. Někteří vidí ve tvaru listu hudební nástroj – lyru – a míní, že by správný název měl být lyrovník (z řeckého: lyra). Ale ono to „lirio-“ se píše s měkkým „i“ a vztahuje se k řeckému slovu „leirion“, které označuje lilii. Zdá se, že ten, kdo stromu kdysi dával jméno, váhal mezi tím, jestli mu květy připomínají spíš lilii, nebo tulipán. Pokud patříte k pěstitelům liliovníku, buďte trpěliví – první květy se objevují přibližně po 10 letech.


Tulip tree bellow the chateau

23 April 2008

The Liriodendron tulipifera on the slope of the dam below the chateau is one of the oldest trees in the park; it was already there at the time of the English garden of Count Vratislav (1818–1869). If you want to see it bloom, you must plan your visit for the first half of June. Liriodendron are native to North America. They got to the European gardens as early as the 17th century, because the first settlers admired the tall, long-living tree (up to 50 metres, up to 300 years). In addition, the tree is human-friendly: it provides light, has an easy-to-process wood, suitable for making various tools, furniture, toys – and even the organ. Young trees’ timber is white, older trees’ timber is yellow with a brown core, and very old trees’ timber is blue. A tea particularly effective against fevers can be prepared from the bitter bark of young branches and roots. There is a slight speculation about the correct name of the tree: it is liriodendron tulipifera in Latin, but in the Czech language, it can be called “liria tree” and “tulip tree” in addition to liriodendron. The shape of its leaves reminds some people of a musical instrument – the lyre – and they think that the correct name should be “lyra tree” (from the Greek: lyra). But the “lirio-” is spelled with an “i” and refers to the Greek word “leirion”, which means lily. It seems that the person who once gave the tree its name hesitated while deciding whether the flowers reminded them more of a lily or a tulip. If you are a lily grower, be patient – the first flowers appear after about 10 years.