/English here/

11. 5. 2012

Uprostřed louky roste mohutný pestrolistý kultivar platanu javorolistého, u nás nejrozšířenějšího druhu platanu. Jméno této variety je „Suttneri“. Byl pojmenovaný na počest první ženy, nositelky Nobelovy ceny míru (1905) Berty von Suttner (1843–1914), rozené hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova. Ve své době byla jednou z nejproslulejších žen na světě, osobností, kterou nešlo přehlédnout, přesvědčená pacifistka, jejíž knihu Odzbrojte! (Die Waffen nieder!) si do čtenářského deníku zapsala v červnu 1903 i Sidonie Nádherná, tehdy osmnáctiletá.


Sycamore tree in the middle of the meadow

11 May 2012

In the middle of the meadow grows a huge variegated cultivar of sycamore maple, the most widespread species of sycamore in our country. The name of this variety is “Suttneri”. It was named in honour of the first woman winner of the Nobel Peace Prize (1905) Berta von Suttner (1843–1914), born Countess Kinská of Vchynice and Tetov. In her time, she was one of the most famous women in the world, a personality that could not be overlooked, a convinced pacifist whose book Disarm! (Die Waffen nieder!) Sidonie Nádherná, then 18 years old, also noted down in her notebook in June 1903.