/English here/

březen 1908

Jeden z pohledů, které spadají do doby před tím, než se o park začali starat Sidonie a Karel Nádherní (1885–1950, 1931). Zámek byl tehdy už hodně zastíněný přerostlými stromy a keři, které nechal vysadit jejich otec a které se zatím při vzpomínce na něj zdráhali odstranit. Na fotografii je vidět původní podobu brány s praktickými dvířky uprostřed. Přišla o ně v letech 1929–1930, kdy ji sourozenci při opravě zjednodušili. Malá soška nad ní vydržela až do doby odchodu Sidonie Nádherné do vynucené emigrace v roce 1949.


View of the rear gate of the chateau

March 1908

One of the views that dates back to the time before Sidonie and Karel Nádherní (1885–1950, 1931) were taking care of the park. Back then, the chateau was already highly shaded by overgrown trees and shrubs, which their father had planted but which they were reluctant to remove when they remembered him. The photograph shows the original appearance of the gate, with a practical door in its centre. The door was removed in the years 1929–1930, when the siblings simplified the gate during the repairs. The small statuette above it was there until Sidonie Nádherná left for forced emigration in 1949.