/English here/

1878

Přesně takto uviděl janovický zámek rytíř Karel Nádherný z Borutína (1846–1895), Sidoniin otec, když v roce 1878 poprvé přijel do Janovic. V té době uplynulo právě 20 let od jeho romantické přestavby. Po smrti svého otce se Josef Xaver hrabě Vratislav z Mitrovic (1818–1869) nechal zcela vést svou zálibou v dávné historii. Stavební práce, které probíhaly v letech 1857–1859, proměnily starobylou stavbu jednoduchých, harmonických forem v romantický novogotický zámeček.


View from the dam on the chateau

1878

This is the exact view of the Janovice chateau that the knight Karel Nádherný of Borutín (1846–1895), Sidonie’s father, saw when he first came to Janovice in 1878. Exactly 20 years had passed at that time since its Romantic reconstruction. After the death of his father, Josef Xaver, Count Vratislav of Mitrovice (1818–1869), was fully driven by his hobby of ancient history. The construction work, which took place in the years 1857–1859, transformed the ancient building with simple, harmonious forms into a Romantic, neo-Gothic chateau.