/English here/

leden 1922

Zimní snímek s jedinečnou atmosférou – námraza na každé větvičce stromu a keře, všechno prosvícené sluncem. Zachycuje louku pod zámkem tak, jak ji osázel stromy a keři Sidoniin otec Karel Nádherný (1846–1895) podle návrhu architekta Eduarda Fialy (1855–1924). Spolupracoval při tom s tehdejším zahradníkem Josefem Sekalem (1853–1935). Pod starými lípami na fotografii stojí kamenné posezení ještě z doby, kdy panství se zámkem patřilo rodu hrabat z Vrtby. Ostatně Nádherní tomu místu říkali Vrtbovské zákoutí (Wrtbyplatz). V současnosti se s ním setkáte na louce nad vodopádem (viz pohled č. 9). Nízký převislý jasan před zámkem už dožívá a působí skoro jako socha s dramatickým gestem.


View from the east on the chateau

January 1922

Winter image with a unique atmosphere – rime on each tree and shrub branch, all lit up by the sun. It depicts a meadow under the chateau and the trees and shrubs planted by Sidonie’s father Karel Nádherný (1846–1895), based on the design of the architect Eduard Fiala (1855–1924) – in collaboration with the then gardener Josef Sekal (1853–1935). In the photograph, there is a stone seating under the old linden trees from the time when the manor with the chateau belonged to the family of the Counts of Vrtba. After all, the Nádherný family called the area Vrtbovské secluded place (Wrtbyplatz). At present, you can see it in a meadow above the waterfall (see view no. 9). The low, overhanging ash tree in front of the chateau is approaching the end of its life and looks almost like a statue with a dramatic gesture.