/English here/

16. 11. 2004

Pohled do nedávné minulosti. Před 16 lety proběhla částečná rekonstrukce zámku – díky ní se na severovýchodním nároží znovu objevila sakristie. Ta původní, kterou v roce 1900 nechala postavit Amélie Nádherná (1852–1910), byla v roce 1960 ve velmi zchátralém stavu rozebraná. Teď tedy znovu stojí – vybudovaná podle archivních fotografií, na původních základech, které byly při práci objeveny.
K linii střechy se vrátily charakteristické novogotické prvky – ozdobný hřeben, věžička s cimbuřím a dvě menší s vlajícími praporky. V jejich výklencích opět stojí postavičky karyatid. Uchovávali jsme je v depozitáři a teprve archivní fotografie prozradila jejich původní místo.


View from Karel Kraus’s table to the chateau

16 November 2004

A look into the recent past. A partial reconstruction of the chateau took place 16 years ago – thanks to it, the sacristy reappeared on the north-east corner. The original one, which was built in 1900 by Amélie Nádherná (1852–1910), was dismantled in 1960 due to a very dilapidated condition. Now it is here again – built on the basis of archival photographs, on the original foundations that were discovered during the work.
Characteristic neo-Gothic elements reappeared on the roof line – a decorative crest, a small tower with battlements and two smaller ones with fluttering flags. Caryatid figures are again standing in its niches. We had been keeping them in the depository and only the archival photographs revealed their original location.