/English here/

říjen 2015

Tři sta let starý dub letní (Quercus robur) nad bezpečnostním přelivem rybníka Za vraty zasluhuje chvilku pozornosti. A to kvůli způsobu, jakým se postavil k řešení svého problému: tím je jeho prudké naklonění nad hladinou. Arboristé dobře poradili: nepodpírat (mechanicky, silným trámem), ale podpořit ho (bude se snažit sám). Proto jsme nejprve odlehčili korunu nad hladinou rybníka – během času se objevovaly suché větve už pouze tam a živé rostly směrem k můstku (což je dobře vidět i na fotografii). Později, při rekonstrukci hráze rybníka, jsme opatrně ohledávali kořeny dubu, aby je chystané práce nepoškodily – a zjistili, že je má výhradně pod cestou. Letitý dub korunou i kořeny trpělivě a usilovně drží rovnováhu.


View from the dam on the oak above the pond overfall

October 2015

The summer oak (Quercus robur), above the safety overfall of the Za vraty pond, deserves attention. Firstly, thanks to its respectable age – it has already celebrated its 300th anniversary – and then because of the way it faced its problem: that is, its steep inclination above the water surface. The tree surgeons had advised well: not to support it (mechanically, with a strong beam), but to lend support to it (the oak will try itself). Therefore, we first reduced the load on the treetop above the water surface – over time, dry branches were appearing only there and the live ones were growing towards the bridge (which is well shown in the photograph). Later, during the reconstruction of the pond dam, we carefully searched the roots of the oak so that the planned works would not damage them – only to find out that they were exclusively under the road. The aged oak keeps its balance patiently and diligently thanks to the treetop and roots.