/English here/

23. 6. 1944

Na kamenné lavici před zámkem sedí dva vojáci. Snímek byl pořízen v době, kdy už Sidonie Nádherná musela opustit Janovice a žila nedaleko odtud, ve svém statku Voračice. Německá armáda si tehdy jižně od Prahy vybudovala výcvikový prostor, z nějž postupně vystěhovala všechny obyvatele. Janovice ležely při jeho jižním okraji a byly zařazeny do páté etapy vysídlování. Od července 1944 tu pak byla umístěna speciální škola stíhačů tanků a útočných děl a postupně zřízeny tři tábory: „výchovný“ pro uprchlíky z pracovního nasazení v Německu, „zvláštní“ pro lidi s částečně židovským původem a muže, kteří se odmítli rozvést se svou židovskou manželkou. A konečně „koncentrační“ pro politické vězně, pobočka tábora Flossenbürg.
V zámku, kde proběhly necitlivé účelové úpravy, se ubytovali důstojníci a byly sem umístěny kanceláře. V přilehlých budovách janovického dvora (dnes vchod vedle cukrárny) se začala opravovat vojenská technika.


Front courtyard

23 June 1944

Two soldiers sitting on a stone bench in front of the chateau. The picture was taken at a time when Sidonie Nádherná had to leave Janovice and lived not far from there, in her farmstead Voračice.
Back then the German army built a training area south of Prague, from which all the inhabitants were, one by one, displaced. Janovice were located at the southern edge of the area and had been included in the fifth stage of the displacement. Beginning from July 1944, a special school of tank destroyers and assault guns was located here and three camps were gradually established: the “educational” one for refugees from work commitment in Germany, the “odd” one for people of partly Jewish descent and for men who refused to divorce their Jewish wife. And finally, the “concentration” one for political prisoners, which was a branch of the Flossenbürg camp.
The chateau, where insensitive, special-purpose changes had been made, housed officers and offices. Military equipment began to be repaired in the adjacent buildings of the Janovice court (nowadays the entrance next to the confectionery).