/English here/

léto 1935

V současnosti máte před očima obnovený pilíř a opravenou zeď. O ni se kdysi shora opíral skleník a dole navazovaly bohatě osázené terasy. Živý plot z habrů je na fotografii teprve nedávno vysazený. Sidonie Nádherná pleje v prostoru alpina, které bohužel patří k mnoha partiím zaniklým během poválečných let. Její šaty nejsou vyloženě pracovní, ale jde o naprosto běžnou situaci – Sidonie ve své zahradě pravidelně tvrdě pracovala, což byla u šlechtičny její doby činnost celkem neobvyklá. Žádné ukazování prstem: tohle zasaďte sem, tohle tam…


Sidonie Nádherná weeds in the Alpine garden

summer 1935

At present, you have a restored pillar and a repaired wall before your very eyes – it once supported a greenhouse from above and richly planted terraces were connected to it at the bottom. The hornbeam tree hedge in the photograph was only recently planted. Sidonie Nádherná is weeding in the Alpine garden area, which unfortunately belongs to the many sections that disappeared during the post-war years. Her dress is not strictly a work dress, but it was a completely normal situation – Sidonie worked hard in her garden on a regular basis, which was quite unusual for a noblewoman of her time – she did not point fingers and did not say: plant this one here, this one there…