/English here/

22. 5. 1885

Originální a mohutná stavba stávala v jihovýchodním rohu parku, kousek od fořtovny (č. 32): drůbežník (Geflügelhaus), jak mu říkali v rodině Nádherných. Na budovu s kruhovým půdorysem, určenou pro chov drůbeže, navazoval domek užívaný k uložení potravy a potřebných nástrojů. Spojovala jej s ní krytá chodba. Čeněk Habart celek nazval ve své obsáhlé knize o Voticku janovickou „zvláštností hospodářskou“. Chovali se zde slepice, perličky, krocani i krůty; pro kachny a husy byly určeny blízké nádrže před fořtovnou, holubům patřila věžička. Drůbežník namaloval v roce 1885 votický stavitel Emanuel Vrzal, který dostal realizaci stavby na starosti. Domek dosloužil na začátku 20. let 20. století, kruhová stavba stála ještě v době Sidoniina odchodu do ciziny v době po 2. světové válce.


Building intended for poultry farming

22 May 1885

The original huge building used to be located in the south-east corner of the park, not far from the lodge (No. 32): the poultry house (Geflügelhaus), as it was called in the Nádherný family. The building with a circular floor plan, intended for poultry farming, was followed by a house used to store food and the necessary tools – it was connected by a covered corridor. In his extensive book on Votice, Čeněk Habart called the whole complex an “economic peculiarity”. Hens, guinea fowls, turkeys and turkey hens were all bred here; the nearby tanks in front of the lodge were designated for ducks and geese, the pigeons had a turret. The poultry house was painted in 1885 by the Votice builder Emanuel Vrzal, who was in charge of the building construction. The house served out in the early 1920s, the circular building was still standing at the time of Sidonie’s departure abroad in the period after World War II.