/English here/

11. 5. 2004

Původně stával stůl na noze z šedého pískovce, ozdobené mušlemi, se čtyřmi žulovými sedátky pod skupinou starých lip na louce pod zámkem. Nad vodopád ho v roce 1923 přestěhovali sourozenci Sidonie a Karel Nádherní (1885–1950, 1931) a místo pojmenovali Janovo odpočívadlo (Johannes Rast). Připomněli tak památku staršího bratra, tehdy už deset let mrtvého. Na jaře roku 2004 bylo kamenné posezení porostlé mechem a lišejníkem a téměř úplně obklíčené starými rododendronovými keři. Restaurátorka nejprve opravila původní desku stolu ze zářivě bílé křemenné žíly, poškozenou vandaly (bylo nutné část doplnit umělým kamenem) a osadila ji místo náhradní, zachycené na fotografii. Pak zahradník prořezal skupinu rododendronů (musely ustoupit do prostoru původního záhonu) a na volná místa dosadil nové sazeničky, které vypěstoval z těchto původních keřů, vysazených ve 30. letech 20. století Sidonií Nádhernou. Současně byly odkryty a očištěny obrubníky historické cesty, která vede dolů po schodech podél vodopádu.


Table of Jan Nádherný above the waterfall

11 May 2004

Originally, the table used to have a grey sandstone leg, adorned with seashells, and four granite seats and was located under several old linden trees in a meadow below the chateau. It was moved above the waterfall in 1923 by siblings Sidonie and Karel Nádherní (1885–1950, 1931) who named the place Jan’s resting area (Johannes Rast) in memory of their older brother, who had been dead for ten years. In the spring of 2004, the stone sitting area was overgrown with moss and lichen and almost completely surrounded by old rhododendron bushes. The female restorer first repaired the original table top made of a bright white quartz, damaged by vandals (it was necessary to complete one part with artificial stone), and fit it instead of the replacement one, shown in the photograph. Then, the gardener cut through the rhododendrons (they had to be moved back to the area of the original flowerbed) and planted new seedlings on the empty spaces, which he cultivated from these original shrubs, planted in the 1930s by Sidonie Nádherná. At the same time, the kerbs of the historic path leading down the stairs along the waterfall were uncovered and cleaned.