/English here/

24. 9. 2007

Jen kousek pod neobyčejným bukem roste v ohybu cesty vysoký zmarličník (Cercidiphyllum japonicum). Většina těchto stromů, pocházejících z Japonska a Číny, dorůstá v našich podmínkách velikosti keřů – v Janovicích se jim, jak je vidět, daří velmi dobře. 
Zmarličník je jediný strom, který proslul vlastností svých vadnoucích listů: intenzivní, originální, těžko popsatelnou vůní. Na podzim se vybarvují do ostré žluti, padají k zemi – a v prvních hodinách na trávě pod stromem silně a zvláštně voní. K lítosti odborníků, kteří by rádi tento jev zapsali v chemických vzorcích, během sušení vůně prostě vyprchá.
Ti, kteří měli možnost přivonět, se v líčení svého zážitku absolutně neshodnou, každý jej popisuje jinak – voní jako cukrová vata, skořicový cukr, karamel, buchty právě vytažené z trouby – pro každého trochu jinak. Zdá se ale jisté, že každém zanechá příjemnou vzpomínku.


Katsura tree

24 September 2007

Just below the unusual beech, a tall katsura tree (Cercidiphyllum japonicum) grows in the curve of the road. Most of these trees from Japan and China grow in our conditions as tall as shrubs – as you can see, they thrive very well in Janovice.  
Katsura tree is the only tree that is famous for the properties of its fading leaves: the intense, original, hard-to-describe scent. In autumn, they turn a sharp yellow colour, fall to the ground, and smell strongly and strangely in the first hours on the grass under the tree. However, much to the regret of the experts who would like to record this phenomenon in chemical formulas, the scent simply disappears during drying.
Those who had the opportunity to smell them do not entirely agree when depicting the experience as each persons describes it differently – they smell like cotton candy, cinnamon sugar, caramel, buns just taken out of the oven – it is a little different for everyone, but – it seems – left a pleasant memory to all of them.